Gezamenlijke besluitvorming - wat en hoe

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn communicatie
Auteur

Gert Roos

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

APC - Basisgespreksvaardigheden
Consulttaak

4. Uitleg en advies

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

‘Gezamenlijke besluitvorming, dat doe ik toch al?’ zeggen veel artsen. Ze bedoelen vaak: ik leg mijn advies goed uit aan mijn patiënten, ik vraag ze of het voorgestelde beleid haalbaar is, en ik sta open voor inbreng van mijn patiënt.

Gezamenlijke besluitvorming gaat echter verder dan dit. Het is een systematische manier om in het consult de verschillende behandelmogelijkheden op een rijtje te zetten en de patiënt te ondersteunen om daarin een weloverwogen, persoonlijke keuze te maken.

Het nut en effect van gezamenlijke besluitvorming is in onderzoeken onomstotelijk aangetoond. Wanneer het wordt toegepast, zijn patiënten meer tevreden over het consult en committeren ze zich beter aan de gekozen behandeling. Ook wordt de relatie tussen de patiënt en de dokter steviger.

Onderzoek laat zien dat systematische gezamenlijke besluitvorming onder artsen op zeer beperkte schaal wordt toegepast. Dat correspondeert niet met de overtuiging van het merendeel van de dokters dat denkt hier al voldoende gebruik van te maken. Hier is dus ruimte voor verbetering.

Doel

  • De aios weet wat gezamenlijke besluitvorming inhoudt;
  • De aios weet hoe gezamenlijke besluitvorming kan worden toegepast in een consult;
  • De aios kent de rol van patiëntbelangenorganisaties die zich inzetten voor gezamenlijke besluitvorming in de gezondheidszorg.

Onderwijsactiviteiten

Het onderwijsmateriaal leent zich voor zelfstudie, onderwijs en leergesprekken.

Gebruiksaanwijzing

De onderwijsbestanden bij deze bouwsteen vind je onder 'bronnen' op deze pagina terug: zowel consultvideo’s, een videocollege, praktische artikelen, een onderwijsprogramma en links.

Specifieke gebruiksaanwijzing bij de verschillende bronnen:

Bron 1: de powerpoint-presentatie dient als basis voor een groepsles (geschatte duur minimaal 1 uur). Ook kan er specifiek aandacht worden besteed aan het gebruik van de beschikbare ‘keuzehulpen’ die in de powerpoint-presentatie staan opgesomd.

Bron 2: de powerpoint-presentatie licht de 'frisbee-methode' toe; de gesprekstechniek die nodig is voor gezamenlijke besluitvorming. In deze presentatie staat een oefening die op de terugkomdag kan worden gedaan.

Bron 3, 4 en 5 zijn met name geschikt voor zelfstudie voor aios die nog weinig van gezamenlijke besluitvorming weten.

Bron 6: de video leent zich voor groepsonderwijs: bekijk de video en bespreek achteraf wat er (niet) goed ging in consult. Leer van elkaars ideeën en valkuilen met betrekking tot gezamenlijke besluitvorming.

Bron 7 benadrukt het maatschappelijke draagvlak van gezamenlijke besluitvorming en is in die hoedanigheid geschikt als onderwerp voor een KEEK of leergesprek.

Bronnen

  1. Powerpoint-presentatie 'Gezamenlijke besluitvorming - het toppunt van patiënt-gerichte communicatie'.
  2. Powerpoint-presentatie 'Frisbee-methode'.
  3. Twee praktische artikelen over gezamenlijke besluitvorming: 'Therapieontrouw - who cares' (2016), en 'Samen beslissen is beter' (2014), door C. Rietmeijer in H&W.
  4. Een kort artikel 'Alles wat u moet weten over gedeelde besluitvorming' (2017) uit Medisch Contact, met een analyse van veel gehoorde bezwaren tégen gezamenlijke besluitvorming.
  5. Videocollege 'Samen beslissen' (9.35 minuten) over gezamenlijke besluitvorming door expert Trudy van de Weyden, Universiteit van Maastricht.
  6. Video 'Gesprek behandelopties' (4.26 minuten) van een consult waarin gezamenlijke besluitvorming door een specialist wordt toegepast - met wisselend succes.
  7. Drie websites over lopende maatschappelijke activiteiten met betrekking tot gezamenlijke besluitvorming. Op deze sites vind je onder andere nuttige video’s waarin het perspectief van patiënt en dokter aan bod komt: https://begineengoedgesprek.nl, https://3goedevragen.nl en https://www.patientenfederatie.nl/themas/samen-beslissen/handig.

De bouwstenen in de leerlijn communicatie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Interculturaliteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Interculturaliteit