SOLK met een korreltje zout en een beetje humor

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn SOLK
Auteur

Dick Walstock
Annemarie Semeijn

Stage

2e Huisartsstage

KBA

5. Ernstige SOLK

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma

Relevantie

Uit onderzoek blijkt dat (huis)artsen patiënten met lichamelijke klachten waar geen goede somatische verklaring voor is erg lastig vinden. Omdat huisartsen niet goed weten hoe ze dat moeten hanteren, slaken soms een diepe zucht als ze zien dat een bepaalde patiënt, met SOLK, op de spreekuuragenda staat. Tegenoverdracht heet dat... Hoe hanteer je dat? Hoe ga je om met je eigen machteloze gevoel als arts? En wat is de rol van humor hierbij? Mag je grapjes maken over patiënten? Zoals de groep co-assistenten die een fibromyalgie-scorelijst verzonnen hadden. Wat zegt dit over de attitude van de (huis)arts?

Doelen

  • Verkennen professionele attitude ten opzichte van patiënten met SOLK aan de hand van kunstuitingen en/of humor.

Gebruiksaanwijzing 

volgt ZSM

Onderwijsactiviteiten

volgt ZSM

Deze illustratie is gemaakt door huib.huisarts@gmail.com - en gepubliceerd met diens permissie - tijdens een nascholing sessie over SOLK, verzorgd door Nettie Blankenstein, huisarts en hoofd van de Huisartsopleiding VUmc.

De bouwstenen in de leerlijn SOLK

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit