Self Determination Theory

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn professionaliteit
Auteur

Belinda Dolman

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

Competentie

7.2 Reflectie en actief leren

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Paralleldag
Praktijkleren

Relevantie

De motivatie voor de blijvende ontwikkeling van de eigen professionaliteit is een kenmerk van de toekomstgerichte huisartsen die wij willen opleiden. Zoals beschreven in onze visie op onderwijs is de Self determination theory van Deci & Ryan de belangrijkste motivatietheorie voor medisch onderwijs. Deze theorie stelt dat mensen uit zichzelf, intrinsiek, gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen, maar dat voor het behoud van intrinsieke motivatie aan drie psychologische basisbehoeften voldaan moet worden. Dit zijn de behoeften aan:

 1. Het gevoel van competentie (ik kan het leren)
 2. Het gevoel van autonomie (ik leer het op mijn eigen manier)
 3. Het gevoel van verbondenheid (ik hoor erbij)


Intrinsiek gemotiveerd, zelfsturend leren leidt tot hoger welbevinden en betere prestaties. De opleidingssituatie kan deze drie psychologische basisbehoeften echter onder druk zetten. Bijvoorbeeld wanneer de opleiding veel eist, wanneer de opleider of de docent kritiek heeft of wanneer de beoordeling tegenvalt.
Daarom stellen wij deze drie psychologische basisbehoeften regelmatig aan de orde in reflectierondes, leergesprekken en voortgangsgesprekken.
De drie psychologische basisbehoeften zijn niet alleen van belang voor het leren maar ook voor het welbevinden en het voorkomen van overbelasting.

Doelen

 • Kennis van de drie psychologische basisbehoeften
 • Alert zijn op psychologische basisbehoeften
 • Bespreekbaar maken van de basisbehoeften

Onderwijsactiviteiten

 • Op parallel-/koppeldag: het belang benadrukken van autonomie, verbondenheid en competentie als bron voor intrinsieke motivatie. Onderzoeken wat de belangrijkste psychologische basisbehoefte van aios/opleider is.
 • Aandacht voor SDT in de voortgangsgesprekken, bespreken in de evaluaties.
 • Detecteren welk gedrag als signaalfunctie bij de aios en/of opleider kan dienen als een basisbehoefte onder druk staat.
 • Gebruiken als onderlegger voor gesprek in de driehoek; wordt aan de behoefte voldaan?
 • Terugkomdag: inzetten tijdens reflectie.

PowerPointpresentatie: SDT-workshop

Bronnen

ten Cate, O. T. J., Kusurkar, R. A., & Williams, G. C. (2011). How self-determination theory can assist our understanding of the teaching and learning processes in medical education. AMEE guide No. 59. Medical teacher, 33(12), 961-973

De bouwstenen in de leerlijn professionaliteit

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie