Actief leren

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn professionaliteit
Auteur

Max Roijé

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

Competentie

7.2 Reflectie en actief leren

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Deze pagina is onder constructie

In een vervolgopleiding die zelfsturend van aard is, is het voor de aios uiteraard van belang om te weten waar je jezelf naartoe stuurt. De docent en de opleider hebben in dit proces een begeleidende rol, maar de aios is aan zet. Om deze sturing te borgen zijn er verschillende steunpunten waar deze zelfsturing op rust: leerdoelen, zelfreflectie, feedback van docent/opleider en toetsing. Door op deze wijze de vorderingen inzichtelijk te maken, kan je jouw koers goed bepalen en bijsturen indien wenselijk.

Doel

Je werkt systematisch en doelgericht aan jouw eigen leren, om je alle facetten van het huisartsenvak zo goed mogelijk eigen te maken.

Gebruiksaanwijzing

Hoe houd je jouw eigen intrinsieke motivatie om de opleiding tot een goed einde te brengen op gang? Hoe kun je het beste je leerdoelen opstellen en evalueren? Dit soort vragen hebben voor verschillende aios verschillende antwoorden. Het is bijvoorbeeld handig om te weten wat jouw eigen leerstijl is. Ben je meer een “kat uit de boom kijk”-type, of kunnen we jou beter “in het diepe gooien”? In deze bouwsteen geven we graag een handreiking naar welke mogelijkheden er zijn om zo systematisch mogelijk de eigen opleiding vorm te geven.

Onderwijsactiviteiten

  • Presentatie Actief leren (onder constructie)
  • Bestand leerdoelen (onder constructie)

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn professionaliteit

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie