Leerlijn chronische zorg: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
Regel 18: Regel 18:
 
{{Auteur - Elly Smids}}huisarts, docent HOVUmc<br />
 
{{Auteur - Elly Smids}}huisarts, docent HOVUmc<br />
 
{{Auteur - Judith Tjin-a-Ton}}huisarts, kaderarts H&V<br />
 
{{Auteur - Judith Tjin-a-Ton}}huisarts, kaderarts H&V<br />
{{Auteur - Annemarijn van Delden}}, huisarts en alumnus huisartsopleiding
+
{{Auteur - Annemarijn van Delden}}huisarts en alumnus huisartsopleiding
 
|}
 
|}
  

Versie van 11 feb 2020 om 10:59


Leerlijn chronische zorg

Leerlijnhouder
Paul Janssen
huisarts, kaderarts DM

Leerlijnmedewerkers
Barbara van Maanen-Thiel
huisarts, kaderarts Astma/COPD
Elly Smids
huisarts, docent HOVUmc
Judith Tjin-a-Ton
huisarts, kaderarts H&V
Annemarijn van Delden
huisarts en alumnus huisartsopleiding

Inleiding

De leerlijn chronische zorg biedt aan de hand van de KBA's bouwstenen voor onderwijs voor aios, hao's en docenten. Deze leerlijn is in ontwikkeling.

Suggesties en opmerkingen zijn van harte welkom.

Fasering en Zelfsturing

Het uitgangspunt voor de leerlijn is ‘vraag-gestuurd onderwijs’. Daarom is de leerlijn geordend rondom de KBA’s.

Per KBA vind je een onderwijsmateriaal in de vorm van zgn bouwstenen, variërend van een los Youtube-filmpje tot een compleet onderwijsprogramma. Bij de verschillende onderdelen staat een toelichting met suggesties hoe de bouwsteen te gebruiken is en voor welke opleidingsfase deze het meest geschikt is. Maar uiteraard kan hier van afgeweken worden.

KBA's

Deelthema 1: Geprotocolleerde zorg

Behandelt, controleert en organiseert de zorg voor patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten en astma/COPD. Competenties
 • Behandelt en controleert patiënten in relatie met andere risicofactoren, zoals bloeddrukwaarden, lipidenspectrum, roken en lichaamsbeweging;
 • Verricht controles en baseert zich hierbij wat frequentie, inhoud en behandeling betreft op de geldende (Zorg) Standaarden;
 • Organiseert de zorg in de praktijk en/of sluit zich aan bij een zorggroep in de eerste lijn (ketenzorg);
 • Verwijst naar de tweede lijn bij diagnostische problemen, niet bereiken van de streefwaarden of op verzoek van de patiënt;
 • Bepaalt of de patiënt het meest gebaat is bij geprotocolleerde zorg bij praktijkondersteuner of assistente, of begeleid wordt door de huisarts zelf i.v.m. complexiteit en/of co-morbiditeit;
 • Geeft op de patiënt gerichte voorlichting en hanteert gesprekstechnieken voor gedragsverandering zoals motiverende gesprekstechnieken, cognitieve gedragstherapie (bijv. in kader therapietrouw, leefstijladvisering, roken)
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerken
 3. Organiseren
 4. Kennis en wetenschap
Registreert, deelt data met medebehandelaars en stelt beleid bij. Competenties
 • Registreert verkregen data in HIS/KIS volgens de ADEPD richtlijn en deelt waar nodig deze data met andere medebehandelaars;
 • Bewaakt de ziekte-specifieke parameters in het HIS en stelt het beleid bij volgens actuele richtlijnen;
 • Verricht extracties van relevante data uit het HIS en bepaalt op basis van spiegelinformatie of de verleende zorg moet worden verbeterd.
 1. Medisch handelen
 2. Organiseren
 3. Kennis en wetenschap

-

Begeleidt en evalueert de zorg verleend door assistente en POH. Competenties
 • Begeleidt en coacht de praktijkondersteuner (POH) en assistente die gedelegeerde taken uitvoeren;
 • Voert de regie over de zorgverlening vanuit de medische eindverantwoordelijkheid en superviseert de gedelegeerde taken.
 1. Samenwerken
 2. Organiseren
 3. Kennis en wetenschap


Deelthema 2: Niet geprotocolleerde zorg

Markeert het moment dat er sprake is van een chronische ziekte, die behandeling en controle behoeft. Competenties
 • Behandelt op grond van richtlijnen en bepaalt of de benodigde controles in de eerste lijn kunnen plaatsvinden;
 • Bespreekt wat de gevolgen van de ziekte op lange termijn kunnen zijn;
 • Bepaalt in overleg met de patiënt wanneer verwijzing naar de tweede lijn geïndiceerd is.
  1. Medisch handelen
  2. Samenwerken
  3. Organiseren
Verleent en organiseert zorg na ontslag uit het ziekenhuis. Competenties
 • Verleent gestructureerde nazorg aan patiënten met een chronische aandoening die uit specialistische controle zijn ontslagen;
 • Bepaalt wat de eigen taak is en maakt afspraken met andere zorgverleners;
 • Maakt afspraken met de tweede lijn over het hoofdbehandelaar schap of gedeelde zorg.
 1. Medisch handelen
 2. Organiseren

-

Deelthema 3: Algemeen

Behandelt en begeleidt patiënten met zeldzame ziekten. Competenties
 • Maakt gebruik van de patiënt als informatiedrager als de diagnose in de tweede lijn is gesteld en de behandeling daar plaatsvindt;
 • Betrekt de kennis die de patiënt over zijn/haar ziekte heeft expliciet bij de behandeling van intercurrente ziekten.
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Professionaliteit

-

Kiest - bij conflicterende behandelingsrichtlijnen - samen met de patiënt de meest passende behandeling. Competenties
 • Maakt gebruik van de patiënt als informatiedrager als de diagnose in de tweede lijn is gesteld en de behandeling daar plaatsvindt;
 • Betrekt de kennis die de patiënt over zijn/haar ziekte heeft expliciet bij de behandeling van intercurrente ziekten.
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Maatschappelijk handelen
 4. Professionaliteit
Maakt gebruik van moderne communicatie- technieken. Competenties
 • Maakt waar mogelijk gebruik van moderne c.q. innovatieve technieken om te communiceren met patiënt en andere zorgaanbieders (e consult, telemonitoring, internettoepassingen);
 • Ondersteunt zelfmanagement.
 1. Communicatie
 2. Organiseren
 3. Maatschappelijk handelen

Referentie

Overige leerlijnen


Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit