De mate van ernst bij SOLK vaststellen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn SOLK
Auteur

Dick Walstock
Annemarie Semeijn

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

2. Consult Klachtenregistratie

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

Voor de prognose en behandeling van SOLK is het o.a. belangrijk snel een goede inschatting te maken over de ernst. Naast de ernst en uitgebreidheid van de lichamelijk klachten speelt de duur een rol. In de NHG-standaard wordt ook gesproken over het belang van de mate van ‘functionele belemmeringen’.  Maar hoe breng je die belemmeringen en de ernst ervan in kaart?

Doelen

Het vaststellen van de mate van ernst bij SOLK: mild, matig of ernstig, door te focussen op het met behulp van SCEGS in kaart brengen van de ‘functionele belemmeringen’ bij een patiënt met SOLK.

Gebruiksaanwijzing

Het zien van patiënten met SOLK op je spreekuur (stem dit met je assistente af zodat zij deze in je agenda kan plannen). Het inlezen van Schema SCEGS inventarisatie met ‘SCEGS-voorbeeldvragen’, om hier daadwerkelijk mee te oefenen.

Onderwijsactiviteiten

  • Houd aan het begin van (ieder) consult de eerst 2-3 minuten je mond, moedig de patiënt aan spontaan zijn verhaal te vertellen door actief te luisteren, te knikken en uitingen als, mmhh, ga verder en ja.
  • Registreer voor jezelf (en noteer eventueel) wat de patiënt allemaal al gezegd heeft en ga voor jezelf na: Welke SCEGS-informatie heb ik nu al?
  • Vraag actief naar de nog ontbrekende SCEGS-terreinen en doe daarbij eens bewust in 5 consulten de SCEGS ‘achterstevoren’. Dat wil zeggen focus vooral op de gevolgen van de klachten op het gedrag en het dagelijkse leven, de sociale gevolgen van de klachten en wat anderen over de klachten zeggen.
  • Noteer wat het je opbrengt en wat je daarbij opvalt.
  • Probeer daarna de mate van functionele belemmering en daarmee de mate van ernst van de SOLK klachten vast te stellen. Bespreek dit vervolgens na met je opleider.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn SOLK

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit