PIN Spoed of geen spoed?

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Daphne Beemsterboer

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

2. Urgentie

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Zelfstudie

Relevantie

In de huisartsenpraktijk kom je regelmatig voor de vraag te staan of een bepaalde casus spoed of geen spoed is. Aan de hand van deze PIN (Programma’s voor Individuele Nascholing) volg je verschillende casuïstiek waarbij deze vraag centraal staat. 

Doel

Inzicht geven in verschillende casuïstiek die je kunt tegenkomen in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost. In deze e-learning bestudeer je spoedeisende en reguliere casuïstiek.

Gebruiksaanwijzing

Verwijzing naar de online zelfstandig uit te voeren PIN ‘Spoed of geen spoed?’.

Onderwijsactiviteiten

Deze bouwsteen met verwijzing naar de PIN ‘Spoed of geen spoed?’ kun je zelfstandig, op een zelfgekozen tijdstip en in je eigen tempo doornemen. Via de computer of laptop doorloop je het online programma. Tussentijds stoppen is hierbij mogelijk. 

Bronnen

NHG PIN Spoed of geen spoed?

De bouwstenen in de leerlijn spoedeisende zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit