Uitleg geven bij SOLK: de 'alarm-systeem-analogie':

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn SOLK
Auteur

Dick Walstock

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Consult SOLK

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Bij patiënten met recidiverende klachten waar geen goede verklaring voor gevonden wordt, bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, moeheid etc. kan uitleg over het concept 'centrale sensitisatie' heel nuttig zijn. Dit is echter een complex en theoretisch concept, nuttig om als huisarts te kennen, maar niet geschikt om bij de patiënt te gebruiken. Daarom is het nodig dat de aios dit concept op een eenvoudige manier aan de patiënt uit kan leggen. Daar is deze demonstratie-video voor bedoeld.

Doel

De AIOS kan het concept 'centrale sensitisatie' aan een patiënt met SOLK uit eggen aan de hand van de analogie 'een te gevoelig afgesteld alarmsysteem'. Aan de hand van de demonstratie-video kan de AIOS zelf gaan oefenen en vertrouwd raken met deze manier van uitleggen.

Gebruiksaanwijzing

Kijk eventueel eerst de video waarin het concept 'centrale sensitisatie' wordt uitgelegd aan de hand van de 'alarm-systeem-analogie'. Bekijk op de TKD, samen met de HAO of thuis alleen de video. Probeer daarna deze uitleg eens bij een patiënt. Begin bij 'gemakkelijke ' patiënten. Al doende zul je merken dat je je eigen woorden gaat kiezen en op een manier uitkomt die bij jou past. Ter verdieping (facultatief) kan het NTvG-artkel (etc..) gelezen en besproken worden.

Onderwijsactiviteiten

• Uitleg geven bij SOLK: de 'alarm-systeem-analogie” • Bij patiënten met recidiverende klachten waar geen goede verklaring voor gevonden wordt, bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, moeheid etc. kan uitleg over het concept 'centrale sensitisatie' heel nuttig zijn. Dit is echter een complex en theoretisch concept, nuttig om als huisarts te kennen, maar niet geschikt om bij de patiënt te gebruiken. Daarom is het nodig dat de aios dit concept op een eenvoudige manier aan de patiënt uit kan leggen. Bijvoorbeeld aan de hand van de 'alarm-systeem-analogie” Op deze video een demonstratie daarvan.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn SOLK

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit