Uitleg geven bij SOLK: De energiemeter bij moeheidsklachten

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn SOLK
Auteur

Dick Walstock

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

2. Consult Klachtenregistratie

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Moeheid is een véél voorkomende reden voor een consult, na koorts en hoesten is het de 3e meest voorkomende klacht! In de afgelopen jaren zijn er 3 artikelen in H&W verschenen over ‘moeheid’. Hieruit blijkt dat in de overgrote meerderheid van de gevallen (ook na 1 jaar) géén somatische oorzaak gevonden wordt. Ook blijkt dat het door veel huisartsen als een lastig onderwerp wordt gezien omdat het veel tijd kost, er vaak geen afwijkingen of oorzaak gevonden wordt en het dan lastig is om de patiënt tevreden te krijgen. Tenslotte blijkt er een discrepantie te zijn tussen datgene dat de huisarts in zijn dossier noteert en wat de patiënt (desgevraagd dmv vragenlijsten) zegt: Bij het vragenlijstonderzoek geeft de patiënt opvallend veel vaker stress aan als mogelijke oorzaak. Met behulp van de zogenaamde ‘Energie-meter’ is het mogelijk om, samen met de patiënt, mogelijke (niet somatische) oorzaken van de moeheid op het spoor te komen en aanknopingspunten voor de behandeling te vinden.

Doel

Als er geen (of een lage) verdenking is op een somatische oorzaak voor de moeheid kan de AIOS met behulp van de 'Energie-meter' inventariseren of er een andere, niet-somatische, oorzaak voor de moeheid gevonden kan worden.

Gebruiksaanwijzing

De video kan zowel op de TKD getoond worden als tijdens een leergesprek bekeken worden. De observaties kunnen besproken worden en de AIOS kan erna oefenen in het zelf bespreken van de moeheid aan de hand van het schema.

De Energiemeter

Onderwijsactiviteiten

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn SOLK

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit