Uitleg geven bij SOLK: Geen diagnose! Maar wél een verklaring' . . .

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn SOLK
Auteur

Dick Walstock


Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

1. Consult SOLK

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Kennis en wetenschap
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Patiënten met recidiverende klachten, waarbij geen sluitende somatische diagnose gesteld kan worden (SOLK) willen toch graag weten wat er aan de hand is. Ze willen een diagnose, een verklaring. Dat geeft houvast. Daarom dringen ze vaak aan op nader onderzoek of een verwijzing, in de hoop dat er dan (eindelijk) iets gevonden wordt. Het doel van de patiënt is duidelijkheid, het middel dat de patiënt daarvoor kiest is onderzoek of verwijzing. Maar misschien kan de huisarts die duidelijkheid ook wel op een ándere manier verschaffen.

Doel

De AIOS durft de aanname dat er een ziekte moet zijn, een afwijking of een diagnose ter discussie te stellen en kan een alternatieve 'verklaring' geven.

Gebruiksaanwijzing

Kijk eerst de video waarin een voorbeeld wordt gegeven van een dergelijke situatie. Bekijk deze op de TKD, samen met de HAO of thuis als zelfstudie. Probeer daarna deze manier van werken eens bij een patiënt. Begin bij 'gemakkelijke ' patiënten. Al doende zul je merken dat je je eigen woorden gaat kiezen en op een manier uitkomt die bij jou past. Ter verdieping (facultatief) kan het NTvG-artkel (etc..) gelezen en besproken worden.

Onderwijsactiviteiten

• Géén diagnose, maar wél een verklaring' ! • Patiënten met recidiverende klachten, waarbij geen sluitende somatische diagnose gesteld kan worden (SOLK) willen toch graag weten wat er aan de hand is. Ze willen een diagnose, een verklaring. Dat geeft houvast. Daarom dringen ze vaak aan op nader onderzoek of een verwijzing, in de hoop dat er dan (eindelijk) iets gevonden wordt. Het doel van de patiënt is duidelijkheid, het middel dat de patiënt daarvoor kiest is onderzoek of verwijzing. Maar misschien kan de huisarts die duidelijkheid ook wel op een ándere manier verschaffen.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn SOLK

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK/ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie