Artikelen door Huisartsopleiding VUmc

Thuiswerken voorlopig nog zonder tiqr

Na overleg met de leidinggevende van de centrale ICT service desk hebben wij inmiddels de toezegging dat de INVOERING VAN DE TIQr-ACTIVATIE VOOR THUISWERKEN BUITEN VIEW IS UITGESTELD i.v.m. de corona-uitbraak. Dus in tegenstelling tot het eerdere bericht van de centrale ICT desk blijft thuiswerken vanuit je VUmc account buiten VIEW ook na 16 maart […]

Corona – informatie voor opleiders

Beste opleider, Zoals bekend worden alle scholingsactiviteiten de komende twee weken stopgezet. Dit geldt ook voor de scholingsactiviteiten voor opleiders. De aios hebben bericht ontvangen over het beleid en de consequenties voor de opleiding de komende twee weken. Zie de nieuwsberichten op deze website. Zouden jullie samen met de aios de mogelijkheden binnen de opleidingsplek […]

Coronavirus – Beleid Huisartsopleiding VUmc (12 maart)

Beste aios en ama’s, opleiders en staf van huisartsopleiding VUmc, We hebben besloten het groepsonderwijs aan aios huisartsgeneeskunde VUmc en AMC na vanmiddag stop te zetten. In ieder geval de komende twee weken, bij VUmc is dat tot en met 27 maart. We doen dit om het risico op verspreiding onder zorgverleners te minimaliseren. Immers […]

Eerste curriculumconferentie goed uitgepakt

Eerste curriculumconferentie goed uitgepakt: IOP uit strakke keurslijf! Op 28 oktober vond de eerste curriculumconferentie plaats. Doel van de conferenties is om ca twee keer per jaar, met opleiders, aios en docenten, een controversieel onderdeel van de opleiding onder de loep te nemen en bij te stellen. Deze eerste curriculumconferentie ging over het Individueel Ontwikkelingsplan, […]

Om-en-om spreekuur

Om-en-om spreekuur voortaan vast onderdeel van de opleiding Wat een aantal opleiders al lang met veel plezier en overtuiging doet blijkt volgens recent wetenschappelijk onderzoek (in onze eigen huisartsopleiding) een goede keuze. Tijdens een om-en-om spreekuur zien de aios en de opleider samen een aantal patiënten waarbij ze beurtelings de dokter of de observator zijn. […]

Langdurig zieke aios

Wat betekent het voor de opleidingspraktijk als jouw aios langer ziek is Met wie heb jij als opleider contact bij langer verzuim Als jouw aios ziek is, en je merkt dat dat langer gaat duren, heb je in het begin contact met de groepsdocenten en teamleider. Als blijkt dat het langer dan twee weken gaat […]

Opening meerdaagse door Abram Rutgers (HAOVU) en Nettie Blankenstein

Van VUmc en AMC tot AmsterdamUMC, betekenis voor de huisartsopleiding Nettie: In de komende 2-5jr groeien beide opleidingen toe naar één huisartsopleiding AmsterdamUMC. Dit heeft een bedreigende kant:  beide opleidingen zijn trots op het eigen profiel. De kunst wordt om dit te verrijken met het profiel van de andere kant. Variatie (zoals deelscholen) is mogelijk. […]