Kindermishandeling

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn zorg voor het kind
Auteur

Maaike Timmers

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

5. Problematische thuissituatie

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Samenwerken
Organiseren
Maatschappelijk handelen
Professionaliteit
Diversiteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Kindermishandeling komt in Nederland helaas meer voor dan we willen. Als huisarts is het dan ook onze taak en plicht om kinderen en ouders te helpen om hen zorg te bieden om kindermishandeling te kunnen stoppen en de gevolgen te kunnen beperken.

Doel

AIOS meer handvatten te geven om kindermishandeling te kunnen signaleren en hoe te handelen voor het kind en ouders/verzorgers in geval van kindermishandeling.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen bevat de kindcheck, de meldcode, e-learning van Augeo en meer achtergrondinformatie middels een PPT presentatie.

Onderwijsactiviteiten

e-learning Huisarts signaleren van Kindermishandeling

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn zorg voor het kind

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit