Voorbereiding STARtclass jaar 1

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Hetty Olthoff
Daphne Beemsterboer

Stage

1e Huisartsstage

KBA

1. Toestandsbeeld

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Zelfstudie

Relevantie

Als huisarts krijgen we zo nu en dan te maken met acuut zieke patiënten waarbij er snel gehandeld moet worden. In de derde maand van de opleiding krijgt de aios een STARtclass acute zorg van vier dagen aangeboden. Het vroege tijdstip van dit onderwijs in de opleiding is bedoeld om de aios zo snel mogelijk goed toegerust te laten zijn voor acute situaties.

Doel

Deze bouwsteen is een verwijzing naar de STARtclass eerste jaar huisartsopleiding van Schola Medica. De STARtclass beoogt;

  • Het eigen maken van de ABCDE-systematiek.
  • Zelfvertrouwen vergroten in acute situaties in de eerstelijn.
  • Het toepassen van juiste en tijdige interventies.
  • Concreet en in gelijke taal overleggen met andere ketenpartners.
  • Omdenken; van diagnose naar toestandsbeeld.

Gebruiksaanwijzing

Dit is een overzicht betreffende de voorbereiding voor STARtclass jaar 1

Onderwijsactiviteiten

Deze bouwsteen kan helpen bij het voorbereiden van de STARtclass. 

Benodigde voorkennis:

Voorbereiding voor deelname aan STARtclass:

  • Toegestuurde reader lezen. Dit neemt ongeveer 10 uur leestijd in beslag.
  • Simulatiegame spelen (de link met activatiecode wordt na aanmelding via e-mail verstuurd). Het spelen van de game neemt ongeveer 3 uur in beslag.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn spoedeisende zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit