Voorbereiding STARtclass jaar 2

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Hetty Olthoff
Daphne Beemsterboer

Stage

Klinische stage

KBA

1. Toestandsbeeld

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Zelfstudie

Relevantie

De STARtclass jaar 2 is een onderdeel van het curriculum van de opleiding tot huisarts. De cursus bereidt je voor op de stage Klinische Zorg op de SEH. Het verbreedt de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan in STARtclass jaar 1.

Doel

Deze bouwsteen is een verwijzing naar de STARtclass tweede jaar huisartsopleiding van Schola Medica. De STARtclass beoogt;

  • Aanvaardbaar startniveau verkrijgen qua kennis en vaardigheden om zo snel mogelijk praktisch te kunnen werken op de SEH.
  • Bewust worden van de eigen grenzen in kennis en vaardigheden in het ziekenhuiswerk, en de vaardigheden verwerven om tijdig hulp in te roepen als grenzen dienaangaande bereikt zijn.
  • Opvang van de acuut zieke patiënt volgens de ABCDE-systematiek, voortbordurend op de STARtclass in het eerste jaar, nu in SEH-setting.
  • Oefenen van specifieke skills in de spoedeisende setting.

Gebruiksaanwijzing

Dit is een overzicht betreffende de voorbereiding voor STARtclass jaar 2

Onderwijsactiviteiten

Deze bouwsteen kan helpen bij het voorbereiden van de STARtclass. 

Voorbereiding voor deelname aan de STARtclass:

  • Toegestuurde reader lezen. Dit neemt ongeveer 6 uur leestijd in beslag.
  • E-learningsmodules ECG en röntgen volgen (de link met activatiecode wordt na aanmelding via e-mail verstuurd). Tezamen neemt dit ongeveer 9 uur in beslag
  • Simulatiegame ‘abcdeSIM voor SEH’ spelen (de link met activatiecode wordt na aanmelding via e-mail verstuurd). Het spelen van de game neemt ongeveer 7 uur in beslag. 

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn spoedeisende zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit