Links naar handige websites voor de acute zorg: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Zakkaart antibiotica toegevoegd)
k (links toegevoegd tav patienteninformatie)
Regel 290: Regel 290:
 
** Video [https://www.youtube.com/watch?v=JVe3rh8QC0A "neurologisch onderzoek: reflexen"]
 
** Video [https://www.youtube.com/watch?v=JVe3rh8QC0A "neurologisch onderzoek: reflexen"]
 
** Video [https://www.youtube.com/watch?v=N-MRRmDNyPU "neurologisch onderzoek: coördinatie en looppatroon"]
 
** Video [https://www.youtube.com/watch?v=N-MRRmDNyPU "neurologisch onderzoek: coördinatie en looppatroon"]
 +
* Patienteninformatie: [https://www.moetiknaardedokter.nl Moet ik naar de dokter?]
 
* Psychiatrie: [https://www.acutepsychiatrie.com Acute psychiatrie]
 
* Psychiatrie: [https://www.acutepsychiatrie.com Acute psychiatrie]
 
* SEH nazorg: [https://sehzorg.nl SEH Zorg] : patiënten informatie voor na bezoek aan de SEH.
 
* SEH nazorg: [https://sehzorg.nl SEH Zorg] : patiënten informatie voor na bezoek aan de SEH.
Regel 322: Regel 323:
 
* [https://www.esculaap.nl Esculaap.nl]
 
* [https://www.esculaap.nl Esculaap.nl]
 
* [https://www.hetacuteboekje.nl Het Acute Boekje]
 
* [https://www.hetacuteboekje.nl Het Acute Boekje]
 +
* [https://www.moetiknaardedokter.nl Moetiknaardedokter.nl]
 
* [https://www.vergiftigingen.info Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum]
 
* [https://www.vergiftigingen.info Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum]
 
* [https://www.nhg.org NHG]
 
* [https://www.nhg.org NHG]
 
* [https://www.nvsha.nl Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)]
 
* [https://www.nvsha.nl Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)]
 
* [https://sehzorg.nl SEH zorg]
 
* [https://sehzorg.nl SEH zorg]
 +
* [https://www.thuisarts.nl Thuisarts.nl]
 
* [https://www.spoedzorgnet.nl/sites/default/files/documents/digitale_versie_optimized_traumaprotocollen_iprova.pdf Trauma Regio West]
 
* [https://www.spoedzorgnet.nl/sites/default/files/documents/digitale_versie_optimized_traumaprotocollen_iprova.pdf Trauma Regio West]
  
 
{{Footer - Leerlijn spoedeisende zorg}}
 
{{Footer - Leerlijn spoedeisende zorg}}

Versie van 16 mrt 2021 om 17:44


Leerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Daphne Beemsterboer

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

7. Organisatie

Competenties

Medisch handelen
Organiseren
Kennis en wetenschap

Leerplek

Zelfstudie

Relevantie

Acute zorg kan soms spannend zijn. In spannende situaties is het altijd prettig om enige houvast te hebben. In deze bouwsteen volgt een aantal links naar handige websites en hulpmiddelen voor de acute zorg. 


Doel

Links naar handige websites en hulpmiddelen voor de acute zorg


Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen kan je helpen middels verwijzingen naar handige websites en hulpmiddelen


Verwijzingen naar handige websites


Logo ABCDE.jpg
Logo acuteboekje.jpg
Logo-nhg.png
Logo ZorgNaSEH.png
ABCDE-kaart

Een leidraad voor spoedeisende situaties in de huisartsgeneeskunde.

Acute boekje

Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde.

NHG

NHG behandelrichtlijn "Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties".

Zorg na SEH

Patiënteninformatie na bezoek aan de spoedeisende hulp.


Logo trauma.png
Logo Handletselkaart.jpg
Logo Handletsels.png
Trauma regio West

Richtlijnen voor behandeling van letsels van het steun- en bewegingsapparaat.

NVSHA Handletselkaart

Overzichtelijke kaart voor onderzoek en evaluatie van handletsels.

NVSHA Handletselboek

Uitgebreide informatie t.a.v. handletsels.


Logo-nhg.png
Logo richtlijn brandwonden.png
Logo wondzorg.png
NHG richtlijn brandwonden

NHG behandelrichtlijn brandwonden.

Brandwondenzorg.nl

Richtlijn voor zorg van patiënten met brandwonden.

Kenniscentrum wondzorg

Artikel over brandwonden in de huisartsenpraktijk.


Logo hyper.png
Logo hyperglycemie boom.jpg
Logo hypo.png
Logo hypoglycemie boom.jpg
Hyperglycemie

Hoe te handelen bij hyperglycemie (diabetes type 2).

NHG beslisboom hyperglycemie

NHG beslisboom hyperglycemie in de acute fase.

Hypoglycemie

Hoe te handelen bij hypoglycemie.

NHG beslisboom hypoglycemie

NHG beslisboom hypoglycemie in de acute fase.

Logo Vergetentespuiten.png
Logo probleeminsuline.png
Logo nieteten.png
Logo DM&cortico.png
Vergeten te spuiten

Hoe te handelen bij vergeten insuline te spuiten.

Verkeerd/teveel/dubbel insuline gespoten

Hoe te handelen bij een verkeerde handeling t.a.v. insuline.

Wil niet eten maar moet spuiten

Hoe te handelen bij iemand die niet wil/kan eten maar insuline moet spuiten.

NHG beslisboom bij corticosteroïdengebruik

NHG beleid bij DM en gebruik van corticosteroïden.

Logo insuline.jpg
Insuline overzicht

Overzicht van beschikbare insuline en werkingsduur.


Logo-nhg.png
Logo NVSHA.png
Logo-kinderformularium.jpg
Logo-fkompas.png
NHG overzicht medicatie

Overzicht geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties.

NVSHA

Richtlijn toediening van intranasale medicatie.

Kinderformularium

Kennisbank ontwikkeld door het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK).

Farmacotherapeutisch Kompas

Voorziet de zorgproffesional van onafhankelijke geneesmiddeleninformatie standaarden.


Neurologisch onderzoek

Hersenzenuwen

Neurologisch onderzoek

Motoriek

Neurologisch onderzoek

Sensibiliteit

Neurologisch onderzoek

Coördinatie en looppatroon

Logo neurologie.png
Neurologisch onderzoek

Reflexen

Zakkaart neurologie


Logo NVKC.png
Logo-nhg.png
Logo DVTLE.jpg
Logo vergiftigingen.jpg
NVKC Interpretatie lab

Interpretatie en normaalwaarden van labwaarden.

NHG beslisregels DVT en longembolie

Beslisregels en risicoscore voor diep veneuze trombose en longembolie.

Beslisboom DVT en longembolie

Stroomdiagram voor diep veneuze trombose en longembolie.

Vergiftigingen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Logo acute psychiatrie.png
Logo nvacp.jpg
Logo bijniernet.png
Acute psychiatrie

Informatie over acute presentaties van psychiatrische ziektebeelden.

Addison-crisis

NVACP en NHG richtlijn t.a.v. addison-crisis

Stressinstructies bij bijnierinsufficiëntie

Bijniernet; een unieke verbinding tussen patiënten, mantelzorgers en zorgverleners!


Logo Zakkaart Acutegeneeskunde.png
Logo Zakkaart Antibiotica.png
Logo Zakkaart Brandwonden.png
Logo Zakkaart COVID.png
Zakkaartje Acute geneeskunde

ABCDE met interventies, EMV-score, protocol CT-cerebrum (ziekenhuis), wervelkolom.

Zakkaartje Antibiotica

Antibiotica voor de huisarts; een praktisch overzicht.

Zakkaartje Brandwonden

Beoordeling, interventie en behandeling.

Zakkaartje COVID-19

Samenvatting COVID-19.

Logo Zakkaart ECG.png
Logo Zakkaart Kindergeneeskunde.png
Logo neurologie.png
Logo Zakkaart Oogheelkunde.png
Zakkaartje ECG

Zakkaart voor interpretatie van ECG.

Zakkaart kindergeneeskunde

Anamnese, lichamelijk onderzoek, tanner stadia, vaccinatie, parameters, checklist neonaten, astma score.

Zakkaart neurologie

(Hersen)zenuwen, lichamelijk onderzoek, schema motoriek.

Zakkaart oogheelkunde

Anamnese, lichamelijk onderzoek, rode oog, oogmotoriek, anatomie, Amslerkaart, gezichtsvelduitval.

Logo Zakkaart Urologie.png
Zakkaart acute urologie

Acuut scrotum, catheterproblemen, UWI, nierstenen, urineretentie, paraphimosis, priapisme.

Verwijzingen op alfabetische volgorde

Deze bouwsteen is een verwijzing naar handige websites en hulpmiddelen:

Verwijzingen naar interessante artikelen

Acute zorg:

Palliatieve zorg:

Calamiteiten:

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn spoedeisende zorg

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit