De spoedzorg in jouw opleidingspraktijk

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Hetty Olthoff
Daphne Beemsterboer

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

7. Organisatie

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Samenwerken
Organiseren

Leerplek

Leergesprek

Relevantie

Gedurende je opleidingsjaren zit je in de eerste en tweede fase een jaar bij een huisartsenpraktijk gevestigd. Om goede spoedzorg gedurende deze jaren te leveren is het belangrijk te weten hoe dat in jouw opleidingspraktijk op dat moment is geregeld. 

Doel

Inzicht krijgen hoe de spoedzorg in jouw opleidingspraktijk is geregeld, zodat je verantwoord en zelfverzekerd spoedzorg kan leveren.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen kan helpen om de organisatie van spoedzorg in je opleidingspraktijk te leren kennen, zodat je goed voorbereid en zelfverzekerd hulp in acute situaties kunt geven.

Onderwijsactiviteiten

Bespreek in een leergesprek met je opleider hoe de spoedzorg geregeld is in de praktijk. 

Mogelijke praktische aspecten die hierbij aan bod kunnen komen zijn:

  • Triage; hoe wordt de huisarts op de hoogte gesteld van een spoedgeval (tijdens spreekuren in de praktijk/visites)?
  • Welk vervoersmiddel is nodig in de praktijk? Is het verplicht als aios met de auto te komen of is het mogelijk binnen afzienbare tijd met de fiets ter plaatse te zijn? 
  • Spoedtas; is er een speciale spoedtas in de praktijk aanwezig? Zo ja; waar is die te vinden en wat zit er in deze spoedtas? Wie is er verantwoordelijk voor de inhoud en daarbij het compleet houden van de spoedtas?*
  • Visitetas; wat moet er in je eigen tas zitten?
  • Gebruikt de opleider de ABCDE-systematiek; wanneer wel en wanneer niet?

Mogelijke mentale aspecten die hierbij aan bod kunnen komen zijn:

  • Blijft acute problematiek spannend voor de opleider en hoe gaat hij/zij hiermee om?
  • Na een heftige casus; hoe gaat de opleider hiermee om? Wat heb jij van je opleider nodig in eenzelfde situatie? Hoe bespreken jullie het na?

* Bij de NHG is het tevens mogelijk een spoedtas te bestellen. Er wordt een speciale spoedtas aangeboden én een spoedtas die je ook al gewone visitetas kan gebruiken. De inhoud van de tassen vindt je hier; "spoedtas" of "visite/spoedtas".

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn spoedeisende zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit