Leerlijn spoedeisende zorg: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
k (link naar opdracht aiosonderwijs hersteld)
 
(38 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 +
{{Header - Leerlijn korte episode zorg}}
 
{| class="infobox leerlijn-spoed"
 
{| class="infobox leerlijn-spoed"
! colspan="2" | <span class="infobox-titel">[[Leerlijn spoedeisende zorg]]</span>
+
! <span class="infobox-titel">[[Leerlijn spoedeisende zorg]]</span>
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
'''Leerlijnhouder'''<br />
 
'''Leerlijnhouder'''<br />
[[Gebruiker:Hetty Olthoff|Hetty Olthoff]], GW docent HOVUmc
+
[[Gebruiker:Daphne Beemsterboer|Daphne Beemsterboer]], Huisarts
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
'''Leerlijnmedewerkers'''<br />
 
'''Leerlijnmedewerkers'''<br />
 +
[[Gebruiker:Daphne Beemsterboer|Daphne Beemsterboer]], Huisarts <br />
 +
Gerard de Bruijn, Huisarts <br />
 +
Cindy Netten, Huisarts <br />
 +
Rob Corsten, Huisarts <br />
 +
Renee Wiersma, Huisarts <br />
 +
Kathy van den Boom, Huisarts <br />
 
|}
 
|}
  
=== Deze leerlijn is in oprichting. ===
+
=== Doel ===
Spoedeisende zorg omvat zorg op de huisartsenpost, zorg voor spoedeisende aandoeningen in de huisartspraktijk (tijdens kantooruren), en zorg verleend op de klinische Eerste Hulp stage in het tweede jaar. Spoedzorg is een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de huisarts (Toekomstvisie huisartsenzorg 2022: 7x24 uur zorg). De positie van de huisarts werkzaam op de spoedpost dient in afstemming met SEH afdelingen van ziekenhuizen te gebeuren, en vereist dus inzicht in de positie, taken en functies van huisartsgeneeskundige spoedzorg in de keten. Daarvoor is het NHG standpunt 2013 ‘Huisarts en Spoedzorg’ voor de aios dé onderlegger.
+
De aios wordt in de gelegenheid gesteld om zich gedurende de opleiding te bekwamen in de spoedeisende zorg zoals die door de huisarts beheerst dient te worden. Hierbij wordt uitgegaan van de vastgestelde kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s).  
  
De huisartsenpost is een complexe organisatie. Kennis van de belangrijkste procedures en werkafspraken op de eigen huisartsenpost is daarom een basisvereiste. Het verschil tussen spoedbeleving van de patiënt en de medische urgentie van de hulpvraag blijkt vaak groot. Toch ziet de huisarts binnen de spoedeisende geneeskunde doorgaans een grotere concentratie aan ernstiger en bedreigender aandoeningen dan in de huisartsenpraktijk, hetgeen meer risico’s genereert en grote alertheid vraagt in de omgang met alarmsymptomen. In het klinisch redeneerproces in de spoedeisende hulpverlening speelt de inschatting van de toestand in termen van urgentie en triage dan ook een grotere rol dan het zuiver richten op de diagnose. Ook het vinden van de juiste balans tussen verwijzen naar het ziekenhuis dan wel thuis behandelen heeft hier direct mee te maken.
+
==== Subdoel ====
[mailto:h.olthoff@vumc.nl Hetty Olthoff], Docent GW, leerlijnhouder.
+
De huisarts is, naast de ambulancedienst en de SEH, een belangrijke schakel in de eerstelijns spoedzorgketen. Omdat spoedeisende zorg slechts een klein deel van het huisartsenvak beslaat, blijven de momenten waarop (hoog)urgente zorg geleverd moet worden vaak spannend. Een subdoel van deze leerlijn is daarom de aios stevig in het zadel te zetten, zodat de spanning te hanteren is. Dit wordt bereikt door herhaling en aandacht voor implementatie van de opgedane kennis en vaardigheden.  
 +
 
 +
Er zal aandacht zijn voor het verschil in mindset tussen reguliere dagzorg en spoedeisende zorg, waarbij een switch wordt gemaakt van “diagnostiek-denken” naar “urgentie-denken”.
 +
 
 +
Onderdelen van deze mindset zijn ook regie (durven) nemen, co-werkers aansturen, werktempo en communicatie. Tevens is er aandacht voor de positie van de huisarts in de spoedzorgketen en de ontwikkeling hiervan in de toekomst.
 +
 
 +
Het skelet van deze leerlijn wordt neergezet in de eerste 6 maanden. Er wordt een programma aangereikt waarin de basis wordt gelegd op gebied van kennis, vaardigheden en “omgaan met spoedzorg”. De aios krijgt gereedschap aangeboden voor de eerste zelfstandige dagen en week, zodat de aios zich veilig voelt “alleen op de praktijk” en de hao de aios “alleen op de praktijk” durft te laten.
 +
 
 +
Na deze eerste periode zijn herhaling, het opdoen van ervaring en het bespreken van deze ervaring van belang voor het verdere leerproces.  Dit krijgt vorm in het doen van ANW-diensten, thema-leergesprekken met de hao en casuïstiek-besprekingen op de terugkomdagen (bijvoorbeeld volgens de step-by-step-methode). Verder zal er thema-onderwijs worden georganiseerd, eventueel in samenwerking met andere leerlijnen, gezien er geregeld raakvlakken zijn met de spoedeisende zorg.
 +
 
 +
Het doen van het aantal verplichte diensten (2 x 20) verdient aandacht in beide huisartsenstages, omdat het belangrijk is dat de aios de kans krijgt zich veilig te gaan voelen binnen de spoedeisende zorg. Het behalen van deze dienstnorm is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de aios als de hao. Door bij de registratie van iedere dienst te specificeren wat elke dienst gezien is, kan aan het eind van de eerste huisartsenstage goed inzicht worden verkregen op welk gebied onvoldoende ervaring is opgedaan. Zo kunnen doelen worden gesteld voor de klinische stages en voor het tweede jaar in de huisartsenpraktijk. Houd je registratie van de diensten bij in het [https://www.portfolio-artsenopl.nl/hn/ e-portfolio]
 +
 
 +
Het onderwijs op de terugkomdagen is interactief en indien mogelijk zal een expert aanwezig zijn als consulent. Op deze wijze blijft de focus liggen op de huisartsgeneeskunde.
 +
{{witregel}}
 +
 
 +
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" width="100%"
 +
! colspan="2" style="border: 1px solid #ffffff;" width="50%" |1<sup>e</sup> Huisartsstage
 +
! colspan="2" style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #1874cd;" width="50%" |2<sup>e</sup> Huisartsstage
 +
|-
 +
! style="border: 1px solid #ffffff;font-size:medium;font-weight: normal;" width="25%" |<small>1<sup>e</sup> + 2<sup>e</sup> trimester</small>
 +
! style="border: 1px solid #ffffff;font-size:medium;font-weight: normal;" width="25%" |<small>na 9<sup>e</sup> maand</small>
 +
! style="border: 1px solid #ffffff;font-size:medium;font-weight: normal;background-color: #1874cd;" width="25%" |<small>1 <sup>e</sup> kwartaal</small>
 +
! style="border: 1px solid #ffffff;font-size:medium;font-weight: normal;background-color: #1874cd;" width="25%" |<small>5 mnd v einde</small>
 +
|-
 +
| style="vertical-align: middle; text-align: center; padding: 10px;" | <ul><li>[[Voorbereiding_STARtclass_jaar_1|Startclass 1<sup>e</sup> huisartsstage]]</li><li>[[1e Trimester#Programmaonderdelen 1e Trimester|Opdracht Aiosonderwijs]]</li><li>Introductiecursus huisartsenpost</li></ul>
 +
| style="vertical-align: middle; text-align: center; padding: 10px" | <ul><li>[[Bekwaamheidsverklaring|Bekwaamheidsverklaring consultarts]]</li></ul>
 +
| style="vertical-align: middle; text-align: center; border: 1px solid #1874cd; padding: 10px" | <ul><li>[[Voorbereiding_STARtclass_jaar_2|Startclass 2<sup>e</sup> huisartsstage]]</li><li>[[Bekwaamheidsverklaring|Bekwaamheidsverklaring visitearts]]</li><li>Introductiecursus huisartsenpost</li></ul>
 +
| style="vertical-align: middle; text-align: center; border: 1px solid #1874cd; padding: 10px" | <ul><li>[[Bekwaamheidsverklaring|Bekwaamheidsverklaring telefoonarts]]</li></ul>
 +
|}
 +
 
 +
Zie [https://www.huisartsopleiding.nl/images/onderwijs/Spoedeisende_Zorg_Landelijk_Opleidngsplan_september_2014.pdf Thema Spoedeisende Zorg] van huisartsopleiding Nederland
  
 
=== Bouwstenen ===
 
=== Bouwstenen ===
 
+
==== E-learning ====
 +
* [[E-learning|E-learning per leerlijn]]
 
==== Consult- en visite arts ====
 
==== Consult- en visite arts ====
 
{{KBA 2.1}}
 
{{KBA 2.1}}
<DynamicPageList>
+
<dynamicpagelist>
 
category = KBA 2.1 - Toestandsbeeld
 
category = KBA 2.1 - Toestandsbeeld
namespace = 0
+
ordermethod = sortkey
 +
order = ascending
 
mode = unordered
 
mode = unordered
order = ascending
+
</dynamicpagelist>
</DynamicPageList>
 
 
{{KBA 2.2}}
 
{{KBA 2.2}}
<DynamicPageList>
+
<dynamicpagelist>
 
category = KBA 2.2 - Urgentie
 
category = KBA 2.2 - Urgentie
namespace = 0
+
ordermethod = sortkey
 +
order = ascending
 
mode = unordered
 
mode = unordered
order = ascending
+
</dynamicpagelist>
</DynamicPageList>
 
 
{{KBA 2.3}}
 
{{KBA 2.3}}
<DynamicPageList>
+
<dynamicpagelist>
 
category = KBA 2.3 - Registratie en overdracht
 
category = KBA 2.3 - Registratie en overdracht
namespace = 0
+
ordermethod = sortkey
 +
order = ascending
 
mode = unordered
 
mode = unordered
order = ascending
+
</dynamicpagelist>
</DynamicPageList>
 
 
{{KBA 2.4}}
 
{{KBA 2.4}}
<DynamicPageList>
+
<dynamicpagelist>
 
category = KBA 2.4 - Supervisie
 
category = KBA 2.4 - Supervisie
namespace = 0
+
ordermethod = sortkey
 +
order = ascending
 
mode = unordered
 
mode = unordered
order = ascending
+
</dynamicpagelist>
</DynamicPageList>
 
 
{{KBA 2.5}}
 
{{KBA 2.5}}
<DynamicPageList>
+
<dynamicpagelist>
 
category = KBA 2.5 - Patiëntveiligheid
 
category = KBA 2.5 - Patiëntveiligheid
namespace = 0
+
ordermethod = sortkey
 +
order = ascending
 
mode = unordered
 
mode = unordered
order = ascending
+
</dynamicpagelist>
</DynamicPageList>
 
 
{{KBA 2.6}}
 
{{KBA 2.6}}
<DynamicPageList>
+
<dynamicpagelist>
 
category = KBA 2.6 - Tijdbewaking
 
category = KBA 2.6 - Tijdbewaking
namespace = 0
+
ordermethod = sortkey
 +
order = ascending
 
mode = unordered
 
mode = unordered
order = ascending
+
</dynamicpagelist>
</DynamicPageList>
 
 
{{KBA 2.7}}
 
{{KBA 2.7}}
<DynamicPageList>
+
<dynamicpagelist>
 
category = KBA 2.7 - Organisatie
 
category = KBA 2.7 - Organisatie
namespace = 0
+
ordermethod = sortkey
 +
order = ascending
 
mode = unordered
 
mode = unordered
order = ascending
+
</dynamicpagelist>
</DynamicPageList>
 
 
{{KBA 2.8}}
 
{{KBA 2.8}}
<DynamicPageList>
+
<dynamicpagelist>
 
category = KBA 2.8 - Visites
 
category = KBA 2.8 - Visites
namespace = 0
+
ordermethod = sortkey
 +
order = ascending
 
mode = unordered
 
mode = unordered
order = ascending
+
</dynamicpagelist>
</DynamicPageList>
 
  
 
==== Telefoonarts ====
 
==== Telefoonarts ====
  
 
{{KBA 2.9}}
 
{{KBA 2.9}}
<DynamicPageList>
+
<dynamicpagelist>
 
category = KBA 2.9 - Triage telefonisch
 
category = KBA 2.9 - Triage telefonisch
namespace = 0
+
ordermethod = sortkey
 +
order = ascending
 
mode = unordered
 
mode = unordered
order = ascending
+
</dynamicpagelist>
</DynamicPageList>
 
 
{{KBA 2.10}}
 
{{KBA 2.10}}
<DynamicPageList>
+
<dynamicpagelist>
 
category = KBA 2.10 - Autorisatie
 
category = KBA 2.10 - Autorisatie
namespace = 0
+
ordermethod = sortkey
 +
order = ascending
 
mode = unordered
 
mode = unordered
order = ascending
+
</dynamicpagelist>
</DynamicPageList>
 
 
{{KBA 2.11}}
 
{{KBA 2.11}}
<DynamicPageList>
+
<dynamicpagelist>
 
category = KBA 2.11 - Leiderschap
 
category = KBA 2.11 - Leiderschap
namespace = 0
+
ordermethod = sortkey
 +
order = ascending
 
mode = unordered
 
mode = unordered
order = ascending
+
</dynamicpagelist>
</DynamicPageList>
+
 
 +
=== Veelgebruikte bronnen ===
 +
<ul class="nav nav-tabs">
 +
  <li class="active"><btn data-toggle="tab" class="">#tab1|Veelgebruikte bronnen</btn></li>
 +
  <li><btn data-toggle="tab" class="">#tab2|Onderwerp-specifieke bronnen</btn></li>
 +
  <li><btn data-toggle="tab" class="">#tab3|Wetenschappelijke bronnen</btn></li>
 +
</ul>
 +
 
 +
<div class="tab-content">
 +
  <div class="tab-pane fade in active" id="tab1">
 +
<br>
 +
{| style="cellpadding=" border="0" 3"
 +
|- style="vertical-align:top;"
 +
| width="20%" |[[Bestand:logo-nhg.png|links|kaderloos|150px|link=https://www.nhg.org/]]
 +
| width="20%" |[[Bestand:logo-artsportaal.png|links|kaderloos|150px|link=https://www.artsportaal.nl/]]
 +
| width="20%" |[[Bestand:logo-rivm.png|links|kaderloos|150px|link=https://www.rivm.nl/]]
 +
| width="20%" |[[Bestand:logo-thuisarts.jpg|links|kaderloos|150px|link=https://www.thuisarts.nl/]]
 +
|- style="vertical-align:top;"
 +
|'''NHG'''
 +
Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van Nederlandse huisartsen, maakt o.a. de bekende NHG standaarden.
 +
|'''Artsportaal'''
 +
Handige links en nuttige online kennis via deze site paraat tijdens het spreekuur.
 +
|'''RIVM'''
 +
Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, voor landelijke richtlijnen en adviezen over (actuele) volksgezondheidonderwerpen
 +
|'''Thuisarts'''
 +
Een informatie- en voorlichtingssite voor de patiënt, volgt de NHG richtlijnen
 +
|}
 +
  </div>
 +
  <div class="tab-pane fade" id="tab2">
 +
<br>
 +
{| style="cellpadding=" border="0" 3"
 +
|- style="vertical-align:top;"
 +
| width="20%" |[[Bestand:logo-fkompas.png|links|kaderloos|150px|link=https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/]]
 +
| width="20%" |[[Bestand:logo-kinderformularium.jpg|links|kaderloos|150px|link=https://www.kinderformularium.nl/]]
 +
| width="20%" |[[Bestand:logo-oogartsen.png|links|kaderloos|150px|link=https://www.oogartsen.nl/]]
 +
| width="20%" |[[Bestand:logo-vergiftigingen.png|links|kaderloos|150px|link=https://www.vergiftigingen.info/]]
 +
|- style="vertical-align:top;"
 +
|'''Farmacotherapeutisch Kompas'''
 +
Voorziet de zorgproffesional van onafhankelijke geneesmiddeleninformatie standaarden.
 +
|'''Kinderformularium'''
 +
Kennisbank ontwikkeld door het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK).
 +
|'''oogartsen.nl'''
 +
Oogheelkundige problemen samengesteld door oogartsen.
 +
|'''vergiftigingen.nl'''
 +
Het nationaal vergifigingen informatiecentrum.
 +
|}
 +
  </div>
 +
  <div class="tab-pane fade" id="tab3">
 +
<br>
 +
{| style="cellpadding=" border="0" 3"
 +
|- style="vertical-align:top;"
 +
| width="20%" |[[Bestand:logo-henw.jpg|links|kaderloos|150px|link=https://www.henw.org/]]
 +
| width="20%" |[[Bestand:logo-ntvg.png|links|kaderloos|150px|link=https://www.ntvg.nl/]]
 +
| width="20%" |[[Bestand:logo-pubmed.png|links|kaderloos|150px|link=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/]]
 +
| width="20%" |[[Bestand:logo-uptodate.png|links|kaderloos|150px|link=https://www.uptodate.com.]]
 +
|- style="vertical-align:top;"
 +
|'''Huisarts & Wetenschap'''
 +
Huisarts en wetenschap publiceert huisartsrelevante artikelen.
 +
|'''NTvG'''
 +
Nederlandse Tijdschrift voor geneeskunde.
 +
|'''PubMed'''
 +
Zoekmachine die toegang geeft tot abstracts van gepubliceerde medisch wetenschappelijke artikelen uit o.a. de MEDLINE-databank.
 +
|'''uptodate.com'''
 +
Amerikaanse site, voorziet artsen van actuele en evidence-based informatie voor in de kliniek.
 +
|}
 +
  </div>
 +
</div>
  
 
=== Overige leerlijnen ===
 
=== Overige leerlijnen ===
 
{{Leerlijnen horizontaal}}
 
{{Leerlijnen horizontaal}}

Huidige versie van 6 okt 2020 om 11:02


Leerlijn spoedeisende zorg

Leerlijnhouder
Daphne Beemsterboer, Huisarts

Leerlijnmedewerkers
Daphne Beemsterboer, Huisarts
Gerard de Bruijn, Huisarts
Cindy Netten, Huisarts
Rob Corsten, Huisarts
Renee Wiersma, Huisarts
Kathy van den Boom, Huisarts

Doel

De aios wordt in de gelegenheid gesteld om zich gedurende de opleiding te bekwamen in de spoedeisende zorg zoals die door de huisarts beheerst dient te worden. Hierbij wordt uitgegaan van de vastgestelde kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s).

Subdoel

De huisarts is, naast de ambulancedienst en de SEH, een belangrijke schakel in de eerstelijns spoedzorgketen. Omdat spoedeisende zorg slechts een klein deel van het huisartsenvak beslaat, blijven de momenten waarop (hoog)urgente zorg geleverd moet worden vaak spannend. Een subdoel van deze leerlijn is daarom de aios stevig in het zadel te zetten, zodat de spanning te hanteren is. Dit wordt bereikt door herhaling en aandacht voor implementatie van de opgedane kennis en vaardigheden.

Er zal aandacht zijn voor het verschil in mindset tussen reguliere dagzorg en spoedeisende zorg, waarbij een switch wordt gemaakt van “diagnostiek-denken” naar “urgentie-denken”.

Onderdelen van deze mindset zijn ook regie (durven) nemen, co-werkers aansturen, werktempo en communicatie. Tevens is er aandacht voor de positie van de huisarts in de spoedzorgketen en de ontwikkeling hiervan in de toekomst.

Het skelet van deze leerlijn wordt neergezet in de eerste 6 maanden. Er wordt een programma aangereikt waarin de basis wordt gelegd op gebied van kennis, vaardigheden en “omgaan met spoedzorg”. De aios krijgt gereedschap aangeboden voor de eerste zelfstandige dagen en week, zodat de aios zich veilig voelt “alleen op de praktijk” en de hao de aios “alleen op de praktijk” durft te laten.

Na deze eerste periode zijn herhaling, het opdoen van ervaring en het bespreken van deze ervaring van belang voor het verdere leerproces.  Dit krijgt vorm in het doen van ANW-diensten, thema-leergesprekken met de hao en casuïstiek-besprekingen op de terugkomdagen (bijvoorbeeld volgens de step-by-step-methode). Verder zal er thema-onderwijs worden georganiseerd, eventueel in samenwerking met andere leerlijnen, gezien er geregeld raakvlakken zijn met de spoedeisende zorg.

Het doen van het aantal verplichte diensten (2 x 20) verdient aandacht in beide huisartsenstages, omdat het belangrijk is dat de aios de kans krijgt zich veilig te gaan voelen binnen de spoedeisende zorg. Het behalen van deze dienstnorm is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de aios als de hao. Door bij de registratie van iedere dienst te specificeren wat elke dienst gezien is, kan aan het eind van de eerste huisartsenstage goed inzicht worden verkregen op welk gebied onvoldoende ervaring is opgedaan. Zo kunnen doelen worden gesteld voor de klinische stages en voor het tweede jaar in de huisartsenpraktijk. Houd je registratie van de diensten bij in het e-portfolio

Het onderwijs op de terugkomdagen is interactief en indien mogelijk zal een expert aanwezig zijn als consulent. Op deze wijze blijft de focus liggen op de huisartsgeneeskunde.  

1e Huisartsstage 2e Huisartsstage
1e + 2e trimester na 9e maand 1 e kwartaal 5 mnd v einde

Zie Thema Spoedeisende Zorg van huisartsopleiding Nederland

Bouwstenen

E-learning

Consult- en visite arts

1. Stelt het toestandsbeeld vast van een patiënt met acute ziektebeelden met behulp van de ABCDE systematiek en voert daarbij de noodzakelijke handelingen uit. Competenties
 • Betrekt bij het klinisch redeneren de urgentie en het toestandsbeeld, in plaats van alleen diagnose-gericht te denken.
 • Verheldert de acute zorgvraag, inclusief psychiatrische en psychosociale crisissituaties, bij over het algemeen onbekende patiënten, zonder toegang tot aanvullende informatie (inzage HIS).
 • Toont potentieel bedreigende ziekten en aandoeningen aan, of sluit deze uit; betrekt hierbij het verschil in prevalentie, incidentie en a priori kans van spoedeisende zaken in de praktijk, op de post, ambulancezorg en SEH.
 • Gaat op professionele wijze om met emoties, angst en ongerustheid, met oog voor ieders veiligheid.
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerken
 4. Organiseren
 5. Kennis en wetenschap
2. Handelt getrieerde consulten en visites naar urgentie af. Competenties
 • Handelt getrieerde consulten en visites naar urgentie af, met een snelle inschatting: is dit spoed of niet.
 • Betrekt hierbij de richtlijnen van de VHN branche en de IGZ normen inzake hoe snel een patiënt geholpen dient te worden.
 • Communiceert doelgericht in spoedeisende crisissituaties, waaronder psychiatrische en psychosociale crisissituaties.
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Organiseren
 4. Maatschappelijk handelen
 5. Kennis en wetenschap
3. Legt bevindingen, diagnose en beleid vast en draagt deze helderover. Competenties
 • Legt bevindingen, diagnose en beleid vast en draagt deze helder over aan collega’s op de post, eigen huisarts, ambulancedienst, SEH arts en specialist, crisisdienst GGZ, en thuiszorg.
 • Werkt samen met ambulanceverpleegkundigen en collega’s op basis van overeenkomstige methodiek (ABCDE) en richtlijnen (zoals bij pijn op de borst, CVA etc.).
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Organiseren
 4. Professionaliteit
4. Superviseert gedelegeerde taken. Competenties
 • Werkt in teamverband met vaak onbekende medewerkers, geeft leiding, delegeert taken, superviseert, en geeft en ontvangt feedback.
 • Ondersteunt en staat voor vragen van collega’s en medewerkers.
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerken
 4. Professionaliteit

-

5. Rapporteert voorkomende incidenten en analyseert deze op verbeterpunten in de acute zorgverlening. Competenties
 • Draagt bij aan de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg door het analyseren en rapporteren van ‘Veilig Incident Melden.’
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerken
 4. Professionaliteit

-

6. Bewaakt de vlotte afhandeling van de patiëntenstroom met als doel veilige, doelmatige en overbruggende zorg. Competenties
 • Hanteert de wisselende werkdruk op basis van stressbestendigheid, overzicht, doelmatige consultvoering, en het scheiden van hoofd en bijzaken. Handelt direct af wat spoed is, en zet overbruggende zorg in voor wat bij de eigen huisarts behoort.
 • Voert voldoende werktempo om veilige en doelmatige zorg te bieden, bewaakt daarbij de persoonlijke professionele grenzen.
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerken
 4. Maatschappelijk handelen

-

7. Bepaalt het medisch beleid in samenwerking met andere (para)medische hulpverleners en mantelzorgers. Competenties
 • Hanteert de wisselende werkdruk op basis van stressbestendigheid, overzicht, doelmatige consultvoering, en het scheiden van hoofd en bijzaken. Handelt direct af wat spoed is, en zet overbruggende zorg in voor wat bij de eigen huisarts behoort.
 • Voert voldoende werktempo om veilige en doelmatige zorg te bieden, bewaakt daarbij de persoonlijke professionele grenzen.
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerken
 4. Organiseren
8. Handelt visites af conform de regelgeving ten aanzien van spoedritten. Competenties
 • Hanteert de juiste balans tussen een veilige en doelmatige inzet van zorg in verhouding tot de kosten en de belasting van het systeem
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Organiseren
 4. Maatschappelijk handelen


Telefoonarts

9. Trieert telefonisch, stelt de urgentie vast, bepaalt het medisch beleid en geeft instructies in begrijpelijke taal. Competenties
 • Bouwt voldoende veiligheidscontroles in (bijv. patiënt terug laten bellen, doorvragen, autoriseren), gezien het ontbreken van non-verbale communicatie en het niet kunnen verrichten van lichamelijk onderzoek.
 • Legt uit in begrijpelijke taal.
 • Gaat om met moeilijke situaties, beheerst conflicten.
 • Trieert door de triagiste overgenomen acute zorgvragen op urgentie, en zet de bijbehorende hulpverlening in (consult, visite, ambulancedienst), middels een heldere overdracht van gegevens.
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerken
 4. Organiseren
10. Autoriseert binnen de tijdsnorm het handelen van de triage assistent. Competenties
 • Geeft feedback aan de assistente, past door de assistente verstrekte adviezen zo nodig aan.
 • Verzamelt zo nodig aanvullende informatie (bij triagiste, patiënt, verpleegkundige, extern dossier); en geeft gerichte feedback aan de triagiste.
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerken
 4. Organiseren
 5. Professionaliteit

-

11. Fungeert als eerste aanspreekpunt voor SEH, ambulance, apotheek, GGZ, thuiszorg en politie. Competenties
 • Bewaakt het overzicht, integreert informatie vanuit verschillende standpunten, en draagt op professionele wijze uit wat de rol van de huisarts (de spoedpost) is.
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Organiseren
 4. Professionaliteit

-

Veelgebruikte bronnen


Logo-nhg.png
Logo-artsportaal.png
Logo-rivm.png
Logo-thuisarts.jpg
NHG

Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van Nederlandse huisartsen, maakt o.a. de bekende NHG standaarden.

Artsportaal

Handige links en nuttige online kennis via deze site paraat tijdens het spreekuur.

RIVM

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, voor landelijke richtlijnen en adviezen over (actuele) volksgezondheidonderwerpen

Thuisarts

Een informatie- en voorlichtingssite voor de patiënt, volgt de NHG richtlijnen


Logo-fkompas.png
Logo-kinderformularium.jpg
Logo-oogartsen.png
Logo-vergiftigingen.png
Farmacotherapeutisch Kompas

Voorziet de zorgproffesional van onafhankelijke geneesmiddeleninformatie standaarden.

Kinderformularium

Kennisbank ontwikkeld door het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK).

oogartsen.nl

Oogheelkundige problemen samengesteld door oogartsen.

vergiftigingen.nl

Het nationaal vergifigingen informatiecentrum.


Logo-henw.jpg
Logo-ntvg.png
Logo-pubmed.png
Logo-uptodate.png
Huisarts & Wetenschap

Huisarts en wetenschap publiceert huisartsrelevante artikelen.

NTvG

Nederlandse Tijdschrift voor geneeskunde.

PubMed

Zoekmachine die toegang geeft tot abstracts van gepubliceerde medisch wetenschappelijke artikelen uit o.a. de MEDLINE-databank.

uptodate.com

Amerikaanse site, voorziet artsen van actuele en evidence-based informatie voor in de kliniek.

Overige leerlijnen


Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit