Telefoon-/regie-arts

Uit Wiki HOVUmc
Versie door Daphne Beemsterboer (overleg | bijdragen) op 8 jun 2021 om 14:51 (functie omschrijving toegevoegd)
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Daphne Beemsterboer

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

10. Autorisatie

Competenties

Medisch handelen
Organiseren

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Relevantie

Als huisarts zal je op de huisartsenpost een coördinerende rol krijgen als regie-arts/telefoonarts. Het is dan belangrijk dat er een goede telefonische triage wordt gedaan, de bijbehorende urgentie wordt vastgesteld en dat hier juist op wordt gehandeld. In de laatste fase van de opleiding zal je als aios ook beoordeeld worden op de hierboven beschreven capaciteiten middels een bekwaamheidsverklaring telefoonarts.  

Doel

Voldoende handvatten geven om als telefoonarts te functioneren .

Gebruiksaanwijzing

Door middel van de onderstaande bouwstenen kan inzicht worden verkregen over het triage-systeem en kan hier ook mee geoefend worden. Daarbij worden de competenties in de praktijk geleerd. Tevens is een onderwijsprogramma in een vorm van een presentatie beschikbaar met oefeningen voor autorisatie.

Onderwijsactiviteiten

Functiebeschrijving telefoon-/regie-arts zoals omschreven in leidraad dienstdoen:
De telefoonarts heeft naast het doen van de telefonische consultatie met patiënten ook een regiefunctie: moet er bij een bepaalde hulpvraag wel of geen visite gereden worden, welke aangevraagde visites hebben de hoogste prioriteit, wanneer moet de ambulancedienst ingeschakeld worden etc. Daarbij heeft de telefoonarts de taak om de telefonische contacten van de triage-assistenten te autoriseren en de triage-assistenten te superviseren.
Het zal duidelijk zijn dat het taakgebied telefoonarts een hoge moeilijkheidsgraad heeft en pas door de aios kan worden uitgevoerd als deze voldoende ervaring als consultarts en visitearts heeft opgedaan.
De regietaken vallen niet onder het opleidingstraject. De taken van de telefoonarts liggen voornamelijk op drie niveaus: communicatie, medisch inhoudelijk handelen, samenwerking en organisatie. Het cursorisch onderwijs vanuit het instituut richt zich op medisch inhoudelijk handelen en communicatie.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn spoedeisende zorg

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit