Somatische controles bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn psychische klachten
Auteur

Eddy Reynders
Young-Kon Lambeck

Stage

GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

Overall

Competenties

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Relevantie

 • Iedere huisartspraktijk heeft, afhankelijk van grootte en samenstelling, zo’n 10-50 patiënten met een ernstige psychiatrische aandoeningen (vanaf nu als EPA geduid). Deze patiëntengroep heeft een (sterk) verhoogd risico op HVZ.
 • Toch is deze groep patiënten bij de huisarts vaak niet goed in beeld. In het kader van een goed CVRM-beleid in de praktijk is dit een groep om níet te vergeten.

Doelen

 • De aios weet dat de patiënten met een EPA een sterk verhoogd risico op HVZ hebben.
 • De aios heeft nagedacht over de manier waarop deze patiëntengroep in beeld te krijgen is en op welke manier het CVRM opgezet kan worden.

Subdoelen

 • De aios kent de prevalentie van EPA in de eigen huisartsenpraktijk.
 • De aios kent de (cardiovasculaire) bijwerkingen van de verschillende psychofarmaca die gebruikt worden bij EPA.

Gebruiksaanwijzing

Tweetal kleine opeenvolgende onderwijsactiviteiten die zorgen voor bewustwording van de huisartszorg voor patiënten met ernstige psychiatrische problematiek. Onderwijsactiviteit 1 vindt plaats in de praktijk, onderwijsactiviteit 2 tijdens een TKD.

Onderwijsactiviteit 1

 • De aios zoekt op de praktijk in het HIS naar het aantal patiënten met een EPA: 
  • Zoeken op ICPC-code
  • Zoeken op medicatie (ATC-code)
  • De aios gaat na of deze patiënten opgenomen zijn in het CVRM-programma.

Onderwijsactiviteit 2

 • Huiswerk/cijfers met elkaar vergelijken: Wat valt op? Wat verklaart de eventuele verschillen?
 • Gebruik deze presentatie als leidraad door docent of aios.
 • Discussie naar aanleiding van laatste dia.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit