Spanningsklachten deel 1 - Begrippen en aanpak

Uit Wiki HOVUmc
Versie door Young Kon Lambeck (overleg | bijdragen) op 21 mei 2019 om 22:58 (Relevantie: Tekstuele veranderingen en gebruiksaanwijzing toegevoegd.)
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn psychische klachten
Auteur

Anouk Bogers

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Spanningsklachten

Competentie

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren

Toepassing

Leergesprek
Zelfstudie
Praktijkleren

Relevantie

Zie ook Spanningsklachten deel 2 - Voeren van consult met patient

Overspanning en burn-out zijn geen DSM diagnose, maar de aios komt deze type klachten veel tegen tijdens het spreekuur. De aios worstelt regelmatig met de vraag, wanneer spreek je nu van overspanning of burn-out en wanneer van een depressie? Wat kun je hier als huisarts in betekenen en wanneer verwijs je door? De huisarts heeft een belangrijke signalerende rol.

Deze klachten worden in de huisartspraktijk begeleid. Door de huisarts, maar ook vaak door de POHGGZ. Doorverwijzing gebeurt pas indien herstel te lang duurt. Hoe eerder deze klachten worden gesignaleerd hoe sneller een patiënt weer kan herstellen.

Doelen

De aios (her)kent de criteria wanneer je spreekt van overspanning of burn-out of een depressie.

Subdoelen

 1. De aios is op de hoogte van de LESA Overspanning en burn-out en de NHG-standaard Overspanning en burn-out.
 2. De aios kan tijdens de terugkomdag de kenmerkende factoren herkennen en benoemen van overspanning en burnout.
 3. De aios kent de incidentie en prevalentie van overspannenheid en burn-out in de huisartspraktijk.
 4. De aios kent de uitlokkende factoren die leiden tot overspannenheid en burn-out.

Gebruiksaanwijzing

De onderwijsactiviteiten volgen elkaar op. Het omvat een deel zelfstudie en het bespreken van spanningsklachten met de hao. De onderwijsactiviteit tijdens de terugkomdag wordt gecoördineerd door een aios. Eventuele vragen over het onderwerp horen aan bod te komen tijdens de quiz en anders in de discussie.

Onderwijsactiviteit 1 - Voorafgaand aan de TKD

 • De aios heeft de LESA en de NHG-standaard Overspanning en burn-out bestudeerd voorafgaand aan het terugkomdagonderwijs.
 • Aios bespreekt een casus van een patiënt met spanningsklachten met de opleider voorafgaand aan de terugkomdag
 • Welke vragen roepen de LESA, de NHG-standaard en het gesprek met de hao op? Waar wil je nog meer over weten? Wat is onduidelijk? Neem deze mee naar een TKD.

Onderwijsactiviteit 2 - Op de TKD

Voorbereiding
 • Aios beschikken over een smart- phone met internet toegang.
 • Aios maken vooraf quizvragen over overspanning en/of burn-out die met juist of onjuist te beantwoorden zijn. Inspiratie te halen uit de LESA en NHG-standaard.
 • 1 aios ontvangt de vragen en maakt er een KAHOOT van.
Op de TKD
 • Quiz spelen
 • Discussie tijdens of na afloop
 • Vragen die nog spelen bij aios (zie onderwijsactiviteit 1) bespreken
 • Eventueel als opmaat naar het voeren van een gesprek en het oefenen met uitvragen van signalen

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit