Balanceren tussen betrokkenheid en distantie bij palliatieve patiënten; wie zorgt er voor de dokter?

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

1e Huisartsstage
CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

10. Continuïteit en zelfzorg

Competenties

Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Zelfstudie

Relevantie

Begeleiden van een palliatieve patiënt is intensief. Zeker in de laatste fase als de stervensfase aantreedt zijn de contacten frequenter en spelen er veel emoties. Niet alleen bij de patiënt, maar vaak ook bij de dokter.

Deze bouwsteen is bedoeld als toevoeging op de competentie professionaliteit en de daar al bestaande bouwstenen en literatuur.

Doel

Helder krijgen welke eigen ervaringen een rol spelen in omgang met palliatieve patiënten

Positiebepaling in de omgang met palliatieve patiënten

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen kan gebruikt worden als zelfstudie, als basis voor een leergesprek of tijdens de terugkomdag

Onderwijsactiviteiten

  • Welke ervaringen heb jij in jouw persoonlijk leven met een palliatief traject of plotseling overlijden: eigen ervaringen, mensen in je omgeving?
  • Wat betekenen deze ervaringen voor jou persoonlijk?
  • Welke betekenis hebben deze ervaringen voor je beroepsuitoefening?
  • Hoe kies je je positie als arts ten opzichte van de palliatieve patiënt? Welke normen en waarden zijn voor jou belangrijk?
  • Hoe ga je ermee om als de begeleiding van een patiënt moeilijk gaat omdat b.v. de patiënt heel andere opvattingen en verwachtingen heeft? Praat je hier over met collega’s?
  • Zit je in een intervisie groep en wil je ook na de opleiding blijven deelnemen aan een supervisie/ intervisie groep?

Bronnen

Kijk eens op de site www.doodgewoonbespreekbaar.nl, onderdeel van stichting STEM, over verschillende manieren van omgang met de dood. Welk type zou je jezelf onder scharen?

Niet alleen de patiënt verliest: de huisarts rouwt soms mee, artikel H en W 2003.

In het artikel Persoonlijke balans: hoe verkrijg en behoud je die? pallium jaargang 21 februari 2010, staat het kwadrantenmodel beschreven wat behulpzaam kan zijn bij de eigen verwerking van emoties.

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit