Instroommanagement/regie-arts

Uit Wiki HOVUmc
(Doorverwezen vanaf Telefoon-/regie-arts)
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Daphne Beemsterboer

Stage

2e Huisartsstage

KBA

10. Autorisatie

Competenties

Medisch handelen
Organiseren

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Relevantie

Als huisarts zal je op de huisartsenpost een coördinerende rol krijgen in het instroommanagement. Het is belangrijk dat er een goede telefonische triage wordt gedaan, de bijbehorende urgentie wordt vastgesteld en dat hier juist op wordt gehandeld. In de laatste fase van de opleiding zal je als aios met de hierboven beschreven competenties aan de slag gaan.   

Doel

Voldoende handvatten geven om de taken van het instroommanagement te kunnen uitvoeren.

Gebruiksaanwijzing

Door middel van de onderstaande bouwstenen kan inzicht worden verkregen over het triage-systeem en kan hier ook mee geoefend worden. Daarbij worden de competenties in de praktijk geleerd. Tevens is een onderwijsprogramma in een vorm van een presentatie beschikbaar met oefeningen voor autorisatie.

Onderwijsactiviteiten

Taakbeschrijving instroommanagement zoals omschreven in Leidraad voor het leren dienstdoen (versie 2022)
De taken van het instroommanagement zijn: het op urgentie triëren van op de post binnenkomende telefoontjes, het superviseren van de triagisten bij het triageproces en het autoriseren van de contacten die zelfstandig door de triagisten zijn afgehandeld. Vanwege de hoge werkdruk op de post wordt er bij de triage steeds meer aandacht besteed aan het triëren: ‘alleen contact bij spoed’.
Het zal duidelijk zijn dat het taakgebied van instroommanagement een hoge moeilijkheidsgraad heeft en pas door de aios kan worden uitgevoerd als deze voldoende ervaring als consultarts en visitearts heeft opgedaan.
De taken van een regie-arts vallen niet onder het opleidingstraject. De taken van het instroommanagement liggen voornamelijk op drie niveaus: communicatie, medisch inhoudelijk handelen, samenwerking en organisatie. Het cursorisch onderwijs vanuit het instituut richt zich op medisch inhoudelijk handelen en communicatie.


De taken van het instroommanagement en de functie als regie-arts kunnen als lastig worden ervaren; het is een andere manier van dokteren. Je ziet de patiënt zelf niet; moet volledig afgaan op de anamnese en de beperkte hoorbare symptomen. Je beantwoord de specifieke vragen van triagisten en autoriseert de adviezen, waarbij het belangrijk is ook kritisch te blijven. Tevens is het essentieel om het overzicht te behouden en prioriteiten te stellen. Zijdelings heb je dan ook nog te maken met de gedachten en overwegingen van je collega’s die je mogelijk kunnen beïnvloeden. Je moet dus stevig in je schoenen staan om deze functie te vervullen. 

Het triagesysteem: om urgenties vast te kunnen stellen wordt er gebruik gemaakt van een triagesysteem. Op de huisartsenposten gaat dit middels het NTS, in de dagpraktijk zal dit ook (of indirect en minder gestructureerd) worden gebruikt. Het is dan ook van belang om kennis te hebben van de urgentiecriteria van het NTS om de uitgevoerde triages van de triagisten te kunnen autoriseren en de criteria te kunnen te kunnen toepassen bij van de triagisten overgenomen moeilijke triages. 

Hieronder staan verschillende mogelijkheden benoemd om meer inzicht te krijgen over triage, het triagesysteem en autoriseren en hier ook mee te oefenen:

Onderwijsprogramma presentatie