Hoop in de palliatieve fase: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 38: Regel 38:
 
==== Bronnen ====
 
==== Bronnen ====
 
* [[:Bestand:Gesprekstool hoop - Olsman.pdf]] te gebruiken bij nieuwe patiënten of bij fysieke achteruitgang/ na slecht nieuws met als doel de patiënt (beter) te leren kennen.
 
* [[:Bestand:Gesprekstool hoop - Olsman.pdf]] te gebruiken bij nieuwe patiënten of bij fysieke achteruitgang/ na slecht nieuws met als doel de patiënt (beter) te leren kennen.
*  
+
* [https://www.verenso.nl/_asset/_public/Tijdschrift/2013/2013-3-TvO-Tijdschrift.pdf Werken met drie perspectieven op hoop van ongeneeslijk zieke mensen. Olsman E. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 2013, bladzijde 142]
 
{{Footer - Leerlijn palliatieve zorg}}
 
{{Footer - Leerlijn palliatieve zorg}}

Versie van 9 apr 2019 om 11:17


Leerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest

Stage

2e Huisartsstage

KBA

1. Palliatieve en stervensfase-gesprek

Competenties

Communicatie

Leerplek

Leergesprek
Zelfstudie

Relevantie

Hoop is een belangrijk aspect in de palliatieve fase. Valse, niet-realistische hoop kan huisartsen voor een lastig dilemma plaatsen. Hoop wordt door patiënten, en door zorgverleners, niet altijd vanuit een realistisch perspectief benaderd, maar ook uit functioneel of narratief perspectief. Bijvoorbeeld om een situatie aan te kunnen. Oog hebben voor deze verschillende aspecten van hoop kan de huisarts helpen in de communicatie in de laatste levensfase. Veranderingen in de fysieke conditie kunnen aanleiding zijn om het thema hoop aan te kaarten.

Doel

Inzicht in de rol van hoop in de palliatieve levensfase, weten van het bestaan van de gesprekstool hoop.

Gebruiksaanwijzing

De informatie uit de artikelen en gesprekstool kunnen onderwerp zijn voor een leergesprek, of ter achtergrondinformatie/ zelfstudie.

Onderwijsactiviteiten

Het onderwerp hoop en het lezen van dit artikel kan een goede aanleiding zijn om tijdens een leergesprek eigen hoop en lijden van AIOS te bespreken. Bijvoorbeeld uit persoonlijke ervaring of in de begeleiding van patiënten. Wat doet dit met jezelf? Hoe kijk je zelf tegen het onderwerp hoop aan in de laatste levensfase? Hoe kan je realistisch zijn en tegelijkertijd niet alle hoop ontnemen? Is er een balans mogelijk tussen hoop aan de ene kant en erkenning van verlies aan de andere kant en hoe doe je dat?

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit