Pijn in de palliatieve fase

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

3. Medische diagnostiek en handelen

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Van alle symptomen in de palliatieve fase is pijn een van de meest voorkomende klachten. Vooral bij patiënten met kanker treed het veel op in de laatste levensfase, maar ook bij ziektes als COPD of MS treed het bij meer dan de helft van de patiënten op.

De definitie van pijn is op vele manieren omschreven, een pragmatische definitie is die van McCaffery: ‘pijn is datgene wat een persoon die het ervaart zegt dat het is en is aanwezig wanneer hij/zij zegt dat het aanwezig is.’ Dit benadrukt de subjectieve ervaring van de patiënt als een belangrijk uitgangspunt.

Om pijn adequaat te kunnen behandelen is het goed om te achterhalen wat de oorzaak van de pijn is en welke factoren een rol meespelen in de ervaren pijn. Hier komt het klinisch palliatief redeneren zoals in bouwsteen 1 van deze KBA om de hoek kijken.

Behandeling van pijn kan zowel medicamenteus als niet medicamenteus zijn. Zeker bij kanker zijn er vaak nog andere mogelijkheden voor pijnbestrijding dan medicamenteus.

Doel

Inzicht hebben in factoren die een rol spelen bij pijn.

Weten welke behandelingsmogelijkheden er zijn voor pijn/ waar deze te vinden zijn.

Gebruiksaanwijzing

De literatuur en casuïstiek is te gebruiken voor zelfstudie of tijdens een terugkomdag.

Onderwijsactiviteiten

Een van de AIOS presenteert een casus over pijn in de palliatieve fase met behulp van onderstaande literatuur en presentatie

Bronnen

Pallialine: pijn in de palliatieve fase Uitgebreide richtlijn voor pijn in palliatieve fase.

Samenvattingskaart richtlijn pijn in de palliatieve fase Samenvattingskaart van bovengenoemde richtlijn, inclusief stappenplan pijnmedicatie en omrekentabel opoïden.

Pijnanamnese voor diagnostiek en meten effect van behandeling, vooral handig bij moeilijk behandelbare pijn.

Fabels en feiten over morfine Folder voor patiënten, voorlichting over morfine.

Pijn bij kanker in de palliatieve fase Interactieve presentatie over pijnmedicatie, met antwoorden op de casus van Mw Mees.

Casus Mw Mees, ter voorbereiding op terugkomdag met presentatie over pijn.

De omrekentabel opoïden is er ook in een handige app, te vinden via je eigen telefoon in de appstore.

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit