Herkennen en bespreken van fases in de palliatieve zorg

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest

Stage

1e Huisartsstage
CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

2. Overgang-fasen

Competenties

Communicatie

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

In deze bouwsteen ligt de nadruk op het herkennen van de verschillende fases in het palliatieve traject. Het herkennen van die fases is belangrijk om te kunnen anticiperen op het beloop en de mogelijk te verwachten problemen. Naast het herkennen van de fases zelf is het ook belangrijk tijdig een gesprek hierover met de patiënt aan te gaan, zodat wensen en verwachtingen van de patiënt besproken kunnen worden.

Er zijn verschillende modellen beschikbaar die inzicht geven over de verschillende fases, zoals het Model van Lynn en Adamson, en de ziektetrajecten van Murray (zie de links onderaan bouwsteen). De handreiking van het KNMG ‘Tijdig spreken over het levenseinde’ bevat tips voor het aangaan van het gesprek over de wensen en verwachtingen van de patient en ook een ‘bespreekchecklist’.

Doel

  • Inzicht krijgen in het beloop van verschillende ziektes
  • Herkennen van verschillende fases in palliatief traject
  • Inzicht over wat nodig is om goed te kunnen anticiperen in de palliatieve fase

Gebruiksaanwijzing

  • Deze bouwsteen kan gebruikt worden voor zelfstudie of een leergesprek met de opleider.

Onderwijsactiviteiten

Bekijk de figuren van Murray en die van Lynn en Adamson op pallialine en de daarbij behorende tekst. Neem 5-10 patiënten uit de praktijk die op dit moment in de palliatieve fase zitten. Kan je bedenken waar deze patiënten nu zitten in de curve/ in welke fase ze zitten en waarom? Behulpzaam kan de zogenaamde surprise question zijn; ‘zou het mij verbazen als deze patiënt binnen een jaar zou overlijden?’ Zie hiervoor ook de link naar Bespreek na met je opleider en kijk of je hierover de zelfde gedachtes hebt en waarom.

Bij 1 van bovenstaande patiënten kan het zijn dat jullie tot de conclusie komen dat het goed is om wensen en verwachtingen van de patiënt beter in kaart te brengen. Lees de KNMG handleiding door als leidraad voor dit gesprek. Neem het gesprek op en bespreek na met je opleider.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit