Ondersteuning en achtergrondinformatie over voeding en gewicht in de spreekkamer

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn preventie
Auteur

Annemarie Schalkwijk
Louise Nooteboom

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

2. Leefstijl
3. Preventieve activiteiten

Competentie

Medisch handelen
Maatschappelijk handelen
Professionaliteit

Toepassing

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Deze bouwsteen geeft achtergrondinformatie over vragen tijdens het spreekuur over voeding en gewicht. Daarnaast inzicht in huidige richtlijnen en standaarden en onderzoeken over voeding en gewicht. Geschikt voor de 1e en 2e fase.

Doelen

 • Kennis over voedingsvraagstukken
 • Kennis over gewichtsvraagstukken
 • Kenis over richtlijnen en standaarden
 • Kennis over financiering van interventieprojecten

(Literatuur)bronnen

Voeding

Patienten hebben tegenwoordig allerlei vragen over voeding. In de media wordt hier veel aandacht aangegeven. Sinds 2016 is er een vereniging die zich inzet om voeding en leefstijl te bespreken in de spreekamer.

Alles over gezonde voeding is te vinden op het voedingscentrum.

Soms hebben patienten specifieke vragen zoals over:

Gewicht

Richtlijnen en standaarden

 • De NHG –standaard obesitas geeft informatie voor volwassen en kinderen
 • De NHG- Zorgmodule Leefstijl Voeding is van toepassing op volwassen patienten:
  • die geïnformeerd willen worden over gezonde voeding;
  • met risicofactoren voor hart- en vaatziekten (onder andere roken, verhoogde bloeddruk, hyperlipidemie en obesitas) en chronische ziekten (zoals diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten en COPD), waarbij voedingsadvisering deel uitmaakt van de behandeling.
 • De Zorgstandaard Obesitas van het Partnerschap Overgewicht Nederland geeft informatie over de organisatie van zorg voor volwassen en kinderen met overgewicht of obesitas. 
 • Integrale aanpak in Amsterdam voor kinderen met overgewicht/obesitas Programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 
 • Landelijk programma aanpak gezond gewicht bij jongeren Jongeren op Gezond Gewicht

Patiënteninformatie

De patient kan altijd verwezen worden naar thuisarts.nl voor informatie over gezond eten.

Tools voor in de spreekkamer

Onderzoeken over overgewicht en obesitas 

Integrale aanpak overgewicht en obesitas:

Rol huisarts in preventieve aanpak overgewicht en obesitas 

Huisarts mag ongevraagd overgewicht bespreekbaar maken:

Informatie over vergoeding

Rapporten Zorginstituut Nederland 

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit