Besluitvorming in palliatieve fase

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

1e Huisartsstage
CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

3. Medische diagnostiek en handelen

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Ook, of juist, bij de zorg voor de palliatieve patiënt is het klinisch redeneren essentieel. Met kennis over het onderliggend lijden, anamnese, (lichamelijk) onderzoek, meet- en score instrumenten en meenemen van het ziekteverloop wordt een werkhypothese opgesteld. Deze werkhypothese en de wens en mogelijkheden (context) van de patiënt zijn leidraad voor het beleid. Het instrument "Besluitvorming in de palliatieve fase" is een hulpmiddel om dit proces te begeleiden, te evalueren en zo nodig bij te stellen. Door samen met de opleider en/of in de groep casuïstiek te bespreken aan de hand van beslisschijf en samenvattingskaarten kan de aios zich hierin bekwamen. 

Doel

Leren klinisch redeneren in de palliatieve fase. Analyseren, samenvatten van problematiek en behandelplan, evalueren, beleid zo nodig bijstellen.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen geeft achterliggende literatuur ter informatie en kan daardoor gebruikt worden als zelfstudie. Ook is er casuïstiek die als zelfstudie of tijdens de terugkomdag kan worden gebruikt.

Onderwijsactiviteiten

  • Neem de achtergrondliteratuur door over besluitvorming in de palliatieve fase
  • Ga bij een patiënt in de palliatieve fase de beslisschijf langs; maak eventueel gebruik van bijgevoegd invulformulier om een goed overzicht te kunnen bewaren. Bespreek na met je opleider of gebruik tijdens de terugkomdag.
  • Als je zelf geen palliatieve patiënt hebt kun je gebruik maken van de casus om het klinisch redeneren in de palliatieve fase te oefenen. Deze kan ook gebruikt worden voor de terugkomdag

Bronnen

Casus volgt

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit