Euthanasie en palliatieve sedatie; communicatie

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

8. Palliatieve sedatie
9. Euthanasie

Competenties

Communicatie

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

Euthanasie, palliatieve sedatie, palliatieve zorg, hulp bij zelfdoding, de patiënt kan het duizelen van de begrippen en je ziet regelmatig dat mensen dingen door elkaar halen.

Bij goede zorg rond het levenseinde komt het aan op de essentie van Palliatieve Zorg: door te anticiperen een crisissituatie voorkomen. Dit vereist een deskundig en actief beleid. Er moeten vaak verstrekkende beslissingen genomen worden door de patiënt, door de dokter en vooral door de patiënt en dokter samen. Dat vraagt veel van alle betrokkenen. Dat vraagt van de dokter om, met behoud van professionaliteit en onderkenning van de eigen emoties, naast de ander te gaan staan en de patiënt en naasten in staat te stellen, ondanks alle emoties, zo veel mogelijk autonoom deze beslissingen te laten nemen.

Heldere uitleg over de verschillende begrippen en procedures is van groot belang om frustratie en onbegrip te voorkomen en de verwachtingen van de patiënt en wat de patiënt van de dokter kan verwachten boven tafel te krijgen. Vaak is één gesprek hierover niet voldoende, maar moet dit herhaaldelijk besproken worden en afspraken zo nodig bijgesteld..

Doel

Leren communiceren in de praktijk met behulp van onderstaande tips en voorbereiding

Gebruiksaanwijzing

Zelfstudie, praktijkleren, als basis voor een leergesprek

Onderwijsactiviteiten

-Ga in gesprek met je opleider welke uitleg, metaforen of begrippen hij/zij hanteert om dingen uit te leggen. Hoe pakken ze zo’n gesprek aan? Hoeveel gesprekken hebben ze meestal nodig?

-Welke uitleg geven ze rondom palliatieve sedatie?

Bronnen

De in andere KBA’s genoemde leidraad; Tijdig spreken over het levenseinde biedt handvaten voor gesprek.

Handig voor patiënten, maar ook voor artsen; Thuisarts. Zowel over palliatieve sedatie als euthanasie is heldere en beknopte informatie te vinden.

KNMG factsheet; palliatieve sedatie, levensbeëindiging op verzoek en morfine, geeft een helder overzicht in de verschillen.

IKNL patiënten folder palliatieve sedatie

In gesprek over leven en dood: films in verschillende talen en culturen over het levenseinde.

Kijk ook onder KBA 1 voor communicatietips voor een goed gesprek over het levenseinde.De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit