Hoe ontwikkel ik zelf een preventie project in de praktijk?

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn preventie
Auteur

Annemarie Schalkwijk
Louise Nooteboom
Erik Fokke

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

6. Preventieproject

Competentie

Organiseren
Maatschappelijk handelen
Kennis en wetenschap

Toepassing

Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

Na het maken van deze opdracht heb je kennis gemaakt met de mogelijkheden van het opzetten van een preventie project in je eigen praktijk. Je hebt nagedacht over de zin- en onzin van bepaalde projecten voor jouw populatie en je weet wat er speelt in je gemeente / wijk. Daarnaast ken je je mogelijkheden en beperkingen als huisarts.

Doelen

 • In kaart brengen van de behoeftes / uitdagingen op het gebied van preventie in jouw praktijk / wijk
 • Opzetten van een preventie project in je praktijk / wijk
 • Je verhouden tot maatschappelijke on- mogelijkheden en kennis nemen van financiering

Gebruiksaanwijzing

 • Voordat je gaat nadenken over een preventie project in je praktijk, is het goed om na te denken over wat je wilt bereiken. Wat heeft jouw populatie nodig en hoe kun je je doelgroep bereiken?

(Literatuur)bronnen

Onderwijsactiviteiten

 • Breng in kaart wat er in jouw buurt gebeurt op het gebied van preventie. Wat doet de gemeente, GGD, maatschappelijk werk etc, is er nog een rol voor andere organisaties?
 • Hoe is de financiering van preventie geregeld? Zijn er afspraken met de verzekeraar en/of zorggroep? Bepreek je bevindingen of vraag het na in een leergesprek.
 • Bespreek in een leergesprek de of en wat er in het verleden als is gedaan op het gebied van preventie in jouw praktijk
 • Selecteer mbv bovenstaande links een geschikt preventie project, of verzin zelf iets nieuws! Inspirerende voorbeelden genoeg.
 • Bedenk welke stakeholders je nodig heb voor de uitvoering van de project (denk aan praktijk verpleegkundige, wijkzorg, gemeente, zie ook opdracht 2)
 • Ga aan de slag met behulp van de NHG links, maak een projectplan (liefst een overzicht op 1 A4) en bespreek met je stakeholders de uitvoering.
 • Let op overdraagbaarheid; wie neemt het project over als jij er niet meer bent?

Achtergrond

Onderstaande informatie + link helpt je niet direct met het kiezen van een project, maar laten je wel de context zien waar je mee te maken hebt:

Verantwoordelijkheid van de burgers, waar zijn de grenzen

Naast denkvermogen is 'doenvermogen' minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. De WRR vraagt met het rapport ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid’ aandacht voor het belang van niet-cognitieve vermogens van patienten, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag. https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit