Informatievoorziening aanpassen aan type patiënt

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn praktijkmanagement
Auteur

Eddy Reynders
Joyce Stroeve

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

7. Patiëntenrelatie en informatievoorziening

Competenties

Communicatie
Organiseren

Leerplek

Leergesprek
Zelfstudie

Relevantie

Er worden op basis van hun zorgbehoefte 3 typen patiënten onderscheiden. Om goed aan te sluiten aan de zorgbehoefte is het belangrijk bewust te zijn van het type patiënt die je voor je hebt. En in het grotere geheel de patiënten die je in je opleidingspraktijk vooral zal zien. Als je hiervan bewust bent kan je de informatievoorziening hierop aanpassen

De 3 typen:

 1. Maatschappijkritische patiënt: circa 11% van de Nederlandse bevolking
 2. Pragmatische zorgconsument patiënt: circa 44% van de Nederlandse bevolking
 3. Minder zelfredzame patiënt: circa 45% van de Nederlandse bevolking

Doelen

 • Herkennen van verschillende typen patiënten
 • Het kunnen aanpassen van informatievoorziening op je type patiënt. 

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen kan je als zelfstudie / basis voor een leergesprek gebruiken. Dit om verschillende typen patiënten te leren herkennen en om daar vervolgens de informatievoorziening op aan te kunnen passen. Je kan deze bouwsteen in principe aan het begin van elke stage gebruiken, maar hij past het beste bij het inwerken in je eerste en tweede huisartsstage.

Onderwijsactiviteiten

 • Lees het document 'de verschillende zorgtypen'.
 • Plan 2 of 3 dagen om tijdens je patiëntencontact op te letten met welk type patiënten je te maken hebt.
 • Lees hierna de do's en don'ts betreft informatievoorziening van deze / de verschillende patiënten en beantwoord de volgende vraag:
  • Past je / de praktijk zijn huidige informatievoorziening bij deze type patiënten?
  • Wat kan er anders in jou / de praktijk zijn informatievoorziening?
   • Vragen die kunnen helpen zijn: 
    • Hoe stelt iedereen zich voor? Tutoyeren? 
    • Hoe formeel of informeel gaan collega's met elkaar om? En met patiënten?
    • Welke procedures hanteert de instelling bij bijvoorbeeld overlijden, suïcide, ziekenhuisopname, no show patiënten, (non)verbale agressie? 
    • Op welke manier wordt er informatievoorziening toegepast? (bijvoorbeeld folders, websites, zelfhulpprogramma's), 
    • Op welke manier kan dit anders? Dit kan je voor jezelf doen, maar ook voor de praktijk. Het is leuk om dit dan in een leergesprek te bespreken - de praktijk kan er misschien ook wat van opsteken. 

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

De 10 thema's uit het landelijk opleidingsplan
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Competentieprofiel van de huisarts
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit