Kwetsbare ouderen; meetmethoden om ze te herkennen: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
(inhoud aangepast)
Regel 24: Regel 24:
 
|'''Leerplek'''
 
|'''Leerplek'''
 
|
 
|
{{Toepassing - Zelfstudie}}
+
{{Toepassing - Zelfstudie}}[[achtergrondinformatie]]
 
|-
 
|-
 
|'''Trefwoord'''
 
|'''Trefwoord'''
Regel 31: Regel 31:
 
|}
 
|}
 
=== Relevantie ===
 
=== Relevantie ===
Ouderen met complexe problematiek zijn vaak ook kwetsbare patiënten. Hierdoor kunnen simpele gebeurtenissen die bij de “gewone” patiënt vaak makkelijk te behandelen zijn veel bijkomende problemen geven. Door hier rekening mee te houden kun je de problemen die de doorgemaakte ziekte of jouw behandeling van deze ziekte veroorzaakt grotendeels voorkomen.
+
Ouderen met complexe problematiek hebben vaak multimorbiditeit. Bij kwetsbare ouderen is er een wankel evenwicht tussen functioneren en decompenseren. Richtlijnen gaan vaak over één aandoening en houden bij behandeladviezen geen rekening met de consequentie voor bijkomende aandoeningen. Het is belangrijk om bij ouderen met complexe problematiek heldere doelen te formuleren, en hierop de behandeling aan te passen.
  
 
=== Doel ===
 
=== Doel ===
 
Houdt rekening met de invloed die een intercurrente ziekte en de behandeling hiervan kan hebben op andere aspecten van de gezondheid.
 
Houdt rekening met de invloed die een intercurrente ziekte en de behandeling hiervan kan hebben op andere aspecten van de gezondheid.
  
=== Voorbereiding ===
+
=== Werkvormen: ===
Als een kwetsbare oudere ziek heeft hij minder reserves om de bijkomende problemen op te vangen. Zo kan er bij een blaasontsteking bijvoorbeeld een delier ontstaan. Maar ook kan het zijn dat iemand die voorheen nog net de supermarkt haalde dit nu niet meer redt. Voorts kan deze persoon door de antibiotica misselijk worden en gaan braken of diarree krijgen en hierbij uitdrogen waarbij zijn lanoxin spiegel te hoog wordt. Er kan dus veel fout gaan.
+
Zelfstudie, achtergrondinformatie
  
[http://www.kennispleinchronischezorg.nl/docs/KCZ/Handreiking_Kwetsbare_ouderen_Vilans.pdf Handreiking kwetsbare ouderen]
+
=== Gebruiksaanwijzing ===
 +
Als een kwetsbare oudere ziek wordt heeft hij minder reserves om de bijkomende problemen op te vangen. Zo kan er bij een blaasontsteking bijvoorbeeld een delier ontstaan. Maar ook kan het zijn dat iemand die voorheen nog net de supermarkt haalde dit nu niet meer redt. Voorts kan deze persoon door de antibiotica misselijk worden en gaan braken of diarree krijgen en hierbij uitdrogen waarbij zijn lanoxin spiegel te hoog wordt. Er kan dus veel fout gaan.
 +
 
 +
Informatie hierover is te vinden in de: [http://www.kennispleinchronischezorg.nl/docs/KCZ/Handreiking_Kwetsbare_ouderen_Vilans.pdf Handreiking kwetsbare ouderen]
  
 
Hoe groter de kwetsbaarheid, hoe kleiner het event dat nodig is om voor problemen te zorgen.
 
Hoe groter de kwetsbaarheid, hoe kleiner het event dat nodig is om voor problemen te zorgen.
Regel 45: Regel 48:
 
Een [https://www.yumpu.com/nl/document/view/35341052/download-de-praktijkgids-kwetsbare-ouderen-vms/21 voorbeeld] hiervan is dat bij een hoge mate van kwetsbaarheid maar een kleine trigger nodig is om een delier te veroorzaken.
 
Een [https://www.yumpu.com/nl/document/view/35341052/download-de-praktijkgids-kwetsbare-ouderen-vms/21 voorbeeld] hiervan is dat bij een hoge mate van kwetsbaarheid maar een kleine trigger nodig is om een delier te veroorzaken.
  
Het is dus belangrijk om te weten welke van jou patiënten kwetsbaar zijn en bij hen extra aandacht te besteden aan mogelijke negatieve gevolgen van een ziekte episode.  
+
Het is dus belangrijk om kwetsbare patiënten te herkennen en bij hen extra aandacht te besteden aan mogelijke negatieve gevolgen van een ziekte episode.
  
=== Kwetsbaarheid kun je meten met behulp van een vragenlijst of mobiliteitstesten ===
+
Er is nog geen eenduidige definitie voor kwetsbaarheid. Er zijn wel een aantal meetinstrumenten die kunnen helpen bij het herkennen van kwetsbaarheid.
 +
* [http://www.platformouderenzorg.nl/screeningdt.php?ide=409 Trazag] transmuraal zorg assessment geriatrie 
 
* [https://www.tilburguniversity.edu/upload/1e56785f-cea7-4c76-a397-593d50083b18_tfinl.pdf Tilburg frailty indicator]
 
* [https://www.tilburguniversity.edu/upload/1e56785f-cea7-4c76-a397-593d50083b18_tfinl.pdf Tilburg frailty indicator]
 
* [https://www.pallialine.nl/uploaded/docs/Kwaliteitskader_pz/Meetinstrument_GFI.pdf Groningen frailty indicator]
 
* [https://www.pallialine.nl/uploaded/docs/Kwaliteitskader_pz/Meetinstrument_GFI.pdf Groningen frailty indicator]

Versie van 25 okt 2018 om 11:19

Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Els Licht
Niek van Asperen

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

3. Intercurrente ziekten

Competenties

Medisch handelen
Organiseren
Kennis en wetenschap

Leerplek

Zelfstudie
achtergrondinformatie

Trefwoord

Volgt

Relevantie

Ouderen met complexe problematiek hebben vaak multimorbiditeit. Bij kwetsbare ouderen is er een wankel evenwicht tussen functioneren en decompenseren. Richtlijnen gaan vaak over één aandoening en houden bij behandeladviezen geen rekening met de consequentie voor bijkomende aandoeningen. Het is belangrijk om bij ouderen met complexe problematiek heldere doelen te formuleren, en hierop de behandeling aan te passen.

Doel

Houdt rekening met de invloed die een intercurrente ziekte en de behandeling hiervan kan hebben op andere aspecten van de gezondheid.

Werkvormen:

Zelfstudie, achtergrondinformatie

Gebruiksaanwijzing

Als een kwetsbare oudere ziek wordt heeft hij minder reserves om de bijkomende problemen op te vangen. Zo kan er bij een blaasontsteking bijvoorbeeld een delier ontstaan. Maar ook kan het zijn dat iemand die voorheen nog net de supermarkt haalde dit nu niet meer redt. Voorts kan deze persoon door de antibiotica misselijk worden en gaan braken of diarree krijgen en hierbij uitdrogen waarbij zijn lanoxin spiegel te hoog wordt. Er kan dus veel fout gaan.

Informatie hierover is te vinden in de: Handreiking kwetsbare ouderen

Hoe groter de kwetsbaarheid, hoe kleiner het event dat nodig is om voor problemen te zorgen.

Een voorbeeld hiervan is dat bij een hoge mate van kwetsbaarheid maar een kleine trigger nodig is om een delier te veroorzaken.

Het is dus belangrijk om kwetsbare patiënten te herkennen en bij hen extra aandacht te besteden aan mogelijke negatieve gevolgen van een ziekte episode.

Er is nog geen eenduidige definitie voor kwetsbaarheid. Er zijn wel een aantal meetinstrumenten die kunnen helpen bij het herkennen van kwetsbaarheid.

De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit