Advance care planning: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
(ppt eruit geknipt)
(link binnen wiki veranderder)
Regel 60: Regel 60:
  
 
==== Informatie over hoe een gesprek over wensen in de laatste levensfase te voeren: ====
 
==== Informatie over hoe een gesprek over wensen in de laatste levensfase te voeren: ====
[http://wiki.hovumc.nl/display/APC/APC+-+Palliatieve+fase Leerlijn APC] - palliatieve fase. ''Gesprekstechnieken in de palliatieve fase''
+
Leerlijn palliatieve zorg, het stervensfase gesprek. [[Goed gesprek over het levenseinde]].
  
 
[https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/toolkit_acp_mbt_het_levenseindeokt_2017.pdf Toolkit ACP mbt het levenseinde] samenvatting met links en formulieren
 
[https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/toolkit_acp_mbt_het_levenseindeokt_2017.pdf Toolkit ACP mbt het levenseinde] samenvatting met links en formulieren

Versie van 16 sep 2019 om 10:33

Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Els Licht
Niek van Asperen

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

4. Afgewogen keuzes

Competenties

Medisch handelen
Maatschappelijk handelen
Kennis en wetenschap

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Praten over het levenseinde is voor zowel patiënt als arts niet altijd makkelijk. Toch is het juist in de laatste levensfase belangrijk voor de arts te weten wat de wensen van de patiënt zijn. Ook is het voor de patiënt belangrijk te weten wat de arts hem te bieden heeft. 

Doel:

Kan advance care planning toepassen

Subdoel:

  • Maakt een inschatting van de levensverwachting van de patiënt en plan een moment om een gesprek over de laatste levensfase te voeren.
  • Begeleidt de patiënt in het maken van keuzes met betrekking tot het ondergaan van nadere diagnostiek en behandeling. Betrekt in deze keuzes zowel de wensen van de patiënt als de prognose en medische mogelijkheden.
  • Registreert de afspraken op een manier die zowel in de eigen huisartsenpraktijk als in de dienst en eventueel bij de hulpdiensten terug te vinden is.

Werkvormen:

Terugkomdag:

Advance care planning wordt tijdens een van de themadagen in de chronische zorg stage behandeld. Het is aan te raden voor deze themadag de gebruiksaanwijzing op deze pagina door te nemen.

Praktijkopdracht gekoppeld aan leergesprek

Verpleeghuis:

  • Bespreek met je stagebegeleider hoe ACP op jouw stageplek geregeld is. Is er een vast moment om dit te bespreken? Hoe wordt het vast gelegd, wanneer wordt het geëvalueerd?
  • Neem de Knmg handleiding over levenseinde gesprekken, Toolkit ACP en MDR anticiperende besluitvorming door.
  • Bespreek met een patiënt zijn wensen en de mogelijkheden rondom het levenseinde. Doe dit zo mogelijk met je stagebegeleider erbij of neem het op om gericht feedback te kunnen krijgen.
  • Vraag aan de patiënt na het gesprek of hij eerder dit gesprek met zijn huisarts heeft gehad en wat hij ervan vindt dat dit wel/niet gebeurd is.

Huisartsenpraktijk:

  • Inventariseer met je opleider welke patiënten in aanmerking komen voor een levenseinde gesprek.
  • Ga met een van deze patiënten het gesprek aan, je kunt als voorbeeld voor dit gesprek de Toolkit ACP gebruiken
  • Evalueer na 3 maanden hoe het met de patiënt gaat. Welke zaken die er besproken werden zijn uiteindelijk aan de orde gekomen en waar heeft de patiënt iets aan gehad? Zijn er ook zaken die niet besproken zijn en achteraf gezien wel besproken hadden kunnen worden?

Gebruiksaanwijzing:

Advance care planning begint met de vraag bij wie en wanneer begin ik hierover. Een natuurlijk moment om hierover te beginnen is bij controle na ziekenhuisopname van een kwetsbare patiënt, zeker als de opname veroorzaakt is door een opvlamming van een chronische ziekte. Verder kun je jezelf afvragen: “zou het mij verbazen als deze patient binnen een jaar komt te overleiden.” Als dit je niet zou verbazen is het een goed moment om in gesprek te gaan.

Informatie over hoe een gesprek over wensen in de laatste levensfase te voeren:

Leerlijn palliatieve zorg, het stervensfase gesprek. Goed gesprek over het levenseinde.

Toolkit ACP mbt het levenseinde samenvatting met links en formulieren

KNMG levenseinde handleiding en patiënten informatie over levenseinde gesprek

Thuisarts patiënten informatie over het levenseinde gesprek

MDR anticiperende besluitvorming reanimatie bij kwetsbare ouderen

NHG actueel nieuws over denken en praten rondom levenseinde en PIN

Schriftelijke wilsverklaringen rondom het levenseinde

Voorbeeld presentatie terugkomdag

De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit