Advance care planning: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
k
Regel 20: Regel 20:
 
{{Competentiegebied 1 - Medisch handelen}}
 
{{Competentiegebied 1 - Medisch handelen}}
 
{{Competentiegebied 2 - Communicatie}}
 
{{Competentiegebied 2 - Communicatie}}
{{Competentiegebied 3 - Samenwerken}}
 
{{Competentiegebied 4 - Organiseren}}
 
 
{{Competentiegebied 5 - Maatschappelijk handelen}}
 
{{Competentiegebied 5 - Maatschappelijk handelen}}
 
{{Competentiegebied 6 - Kennis en wetenschap}}
 
{{Competentiegebied 6 - Kennis en wetenschap}}
{{Competentiegebied 7 - Professionaliteit}}
 
 
|-
 
|-
 
|'''Leerplek'''
 
|'''Leerplek'''

Versie van 21 sep 2018 om 11:32

Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Els Licht
Niek van Asperen

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

4. Afgewogen keuzes

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Kennis en wetenschap

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Trefwoord

Volgt

Relevantie:

Praten over sterven is voor zowel patiënten als artsen niet altijd makkelijk. Toch is het juist in de laatste fase belangrijk voor de arts te weten wat de wensen van de patiënt zijn. Ook is het voor de patiënt belangrijk te weten wat de arts hem te bieden heeft.

Doel:

Kan advanced care planning toepassen

Subdoel:

  • Maakt een inschatting van de levensverwachting van de patiënt en schat een moment in om een gesprek over het levenseinde te starten
  • Begeleidt de patiënt in het maken van keuzes met betrekking tot het ondergaan van nadere diagnostiek en behandeling. Betrekt in deze keuzes zowel de wensen van de patiënt als de prognose en medische mogelijkheden.
  • Registreert de afspraken op een manier die zowel in de eigen huisartsenpraktijk als in de dienst en eventueel bij de hulpdiensten terug te vinden is.

Voorbereiding:

Advanced care planning begint met de vraag bij wie en wanneer begin ik hierover. Een natuurlijk moment om hierover te beginnen is bij controle na ziekenhuisopname van een kwetsbare patiënt, zeker als de opname veroorzaakt is door een opvlamming van een chronische ziekte. Verder kun je jezelf afvragen: “zou het mij verbazen als deze patient binnen een jaar komt te overleiden.” Als dit je niet zou verbazen is het een goed moment om in gesprek te gaan.

Informatie over hoe een gesprek over het levenseinde of behandel beperkingen te voeren:

Leerlijn APC - palliatieve fase. Gesprekstechnieken in de palliatieve fase

KNMG levenseinde handleiding en patiënten informatie over levenseinde gesprek

Thuisarts patiënten informatie over het levenseinde gesprek

LESA reanimatie bij kwetsbare ouderen

NHG actueel nieuws over denken en praten rondom levenseinde en PIN

Schriftelijke wilsverklaringen rondom het levenseinde

Bouwstenen:

Advanced care planning wordt tijdens een van de themadagen in de chronische zorg stage behandeld. Het is aan te raden voor deze themadag de voorbereiding door te nemen.

Verpleeghuis:

  • Bespreek met je stagebegeleider hoe ACP op jou stageplek geregeld is. Is er een vast moment om dit te bespreken? Hoe wordt het vastgelegd, wanneer wordt het geëvalueerd?
  • Neem de KNMG handleiding over levenseinde gesprekken door
  • Bespreek met een patiënt zijn wensen en de mogelijkheden rondom het levenseinde. Doe dit als mogelijk met je stagebegeleider erbij of neem het op om gericht feedback te kunnen krijgen.
  •  Vraag aan de patiënt na het gesprek of hij eerder dit gesprek met zijn huisarts heeft gehad en wat hij ervan vindt dat dit wel/niet gebeurd is.

Huisartsenpraktijk:

  • Inventariseer met je opleider welke patiënten in aanmerking komen voor een levenseinde gesprek.
  • Ga met een van deze patiënten het gesprek aan, je kunt als voorbeeld voor dit gesprek de handleiding van de KNMG gebruiken.
  • Evalueer na 3 maanden hoe het met de patiënt gaat. Welke zaken die er besproken werden zijn uiteindelijk aan de orde gekomen en waar heeft de patiënt iets aan gehad? Zijn er ook zaken die niet besproken zijn en achteraf gezien wel besproken hadden kunnen worden? 

De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit