Mondziekten bij ouderen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Monique Petra

Niek van Asperen

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

3. Intercurrente ziekten

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

“De mond is de spiegel van de gezondheid” Er bestaan sterke aanwijzingen dat mondziektes gerelateerd zijn aan andere chronische ziekten bv parodontitis is gerelateerd aan Diabetes Mellitus, hart en vaatziekten en obesitas. Een gezonde mond is dus belangrijk. Pijn en/of een slecht zittende prothese kan leidden tot moeite met kauwen en smaakverlies. Dit kan weer lieden tot ondervoeding, schaamte/minder zelfvertrouwen en vereenzaming.

Anno 2018 worden Nederlanders ouder en leven ze langer met ziekten dan enkele decennia geleden, toen men relatief jong stierf en vaker een kunstgebit had. Door de sterk verbeterde mondzorg en de bewustwording van het belang van een gezond gebit, behouden steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd hun natuurlijke tanden en kiezen. Vaak worden de verloren gegane tanden aangevuld met ingewikkelde voorzieningen zoals kronen, bruggen en/of frames met precisieverankering. Daarnaast hebben steeds meer ouderen orale implantaten om een gebitsprothese houvast te geven. Een dergelijke complexe mondsituatie vraagt om goed onderhoud. Het gezond houden van de mond wordt vooral lastig wanneer er zich fysieke of psychosociale problemen voordoen. Manuele vaardigheden en mobiliteit nemen af en het belang van een gezonde mond krijgt een lagere prioriteit dan onmiddellijk bemerkbare (medische) problemen. Bij cognitieve problemen wordt goed gebitsonderhoud vrijwel onmogelijk. Passende mondzorgverlening voor kwetsbare ouderen wordt een steeds groter en complexer probleem.

Doel

De aios maakt kennis met de verschillende mondziekten bij ouderen

Gebruiksaanwijzing

In de chronische stage is er een thema middag mondziekten.

Informatie voor het zelf houden van terugkomdagonderwijs.

Onderwijsactiviteiten

Als jou leergroep tijdens de Chronische zorgstage geen onderwijs heeft gehad over mondziekten, kun je dit zelf geven in de 2e huisartsenstage. Eventueel aan de hand van deze PPT.

Bronnen:

Mondzorg ouderen ,website

Demondnietvergeten.nl, mondzorg voor huisartsen en casemanagers

Herziene NHG behandelrichtlijn aften, Huisarts en Wetenschap

Mond en kaakziekten; een atlas voor de alledaagse praktijk – I. van der Waal 2017  

Zakboek mondziekten, kaak en aangezichtschirurgie  p 13-84, J. G. A. M. de Visscher I. van der Waal 

KNMT vroegsignalering van slijmvliesafwijkingen

De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit